Wednesday, November 14, 2012

ေတာ္လွန္ေရး ဆုိတာ အျမင္ပြင့္ျခင္းပါ။ဒီေန႔က်ေနာ္တုိ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ လူ႕ကမာၻဟာ ေတာ္လွန္ေရးအဆင့္ဆင့္ ေနာက္ခံ သမုိင္းေၾကာင္းေတြ နဲ႔ ေခတ္အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာၿပီး၊ အခုလို အုိင္တီ ေခတ္ကုိ ေရာက္လာတာပါ။

ကမာၻ႕ေတာ္လွန္ေရး သမုိင္းမ်ားကုိ ေလ့လာလုိက္တဲ့ အခါမွာ ေတာ္လွန္ေရးပုံစံ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိခဲ့ပါတယ္။ မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းမ်ားထဲမွ အထင္ကရ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္စဥ္ အနည္းငယ္ကုိ ေဖၚျပရမယ္ ဆုိရင္…. ဘီစီ ေခတ္က စရမွာပါ။


ဘီစီ ၆ ရာစု ေႏွာင္းပုိင္းမွ စၿပီး လူ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အေတြးအေခၚ အတြက္ တကမာၻလုံး အတုိင္းအတာ ေတာ္လွန္ေရး အေျပာင္းအလဲႀကီး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 

တုိက္ဆုိင္လြန္းတာကေတာ့… နယ္ျခား၊ ေျမျခားမွာ တစ္ေခတ္ထဲ လုိလုိ ေပၚထြန္းခဲ့တာပါ။ အခုေခတ္လုိမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္လဲ မဟုတ္ခဲ့၊ ေက်ာင္းတေက်ာင္းထဲက အတူတူ ထြက္တာလဲ မဟုတ္ခဲ့ပဲ၊ အေတြးအေခၚသမားေတြ တကမာၻလုံးကုိ လြမ္းၿခဳံေစခဲ့ပါတယ္။

နီေပါမွာ ေဂါတမ ဗုဒၶ က ရုိးရာ အစဥ္အလာ ဟိႏၵဴအေျခခံ ဘာသာကေန ေတာ္လွန္ၿပီး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။

တရုတ္မွာ ကြန္ျဖဴးရွပ္ ေပၚလာခဲ့တယ္။ အရင္ ရွိေနတဲ့ ဓေလ့ထုံးတမ္းကုိ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ မြမ္းမံ ေပးခဲ့တယ္။

အေရွ႕အလယ္ပုိင္း (အိစၥေရး၊ ပါလက္စတုိင္းလ္) မွာ ေဟရွာယ (ခရစ္ယာန္က်မ္းစာမွာ ပေရာဖက္ ေဟရွာယ) က အရင္ရွိေနတဲ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ဘာသာတရားရဲ႕ အမွားေတြကုိ ေထာက္ျပကာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစတယ္။ ေနာက္ပုိင္း ေဟရွာယ ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲ ကုိ ပုိၿပီး ပီပီပင္ပင္ ျဖစ္ေစတာက သခင္ ေယရႈ ပါ။ Jesus Christ ဆုိတာ အေနာက္တုိင္းအေခၚ၊ အေရွ႕တုိင္းသားေတြက ခရစၥတု ေယရႈ လုိ႔ပဲေခၚတယ္။ ယုဒ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ဘာသာ တရားကုိ ေတာ္လွန္ၿပီး၊ လူသားအားလုံးအတြက္ အေတြးအေခၚအသစ္ အမ်ားႀကီးေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီ ေတာ္လွန္ျခင္းအတြက္ အသတ္ခံခဲ့ရတယ္။ သူေဟာၾကားတဲ့ အမွန္တရား တခုအတြက္ ရဲရဲရပ္တည္ၿပီး အသတ္ခံခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ခရစၥတု ကုိအဆဲြျပဳၿပီး ခရစ္ယာန္ ဆုိတဲ့ ဘာသာႀကီး ျဖစ္လာတယ္။ ခရစၥတု ရဲ႕ ေနာက္လုိက္ေတြ လုိ႔ အဓိပါယ္ေပါက္တယ္။ အဲဒီ အေတြးအေခၚအသစ္ေၾကာင့္ပဲ ခရစ္ယာန္ႏုိင္ငံေတြမွာ စၿပီး ေခတ္သစ္ ပညာေရး စနစ္ထြန္းကားလာတယ္။ 

အေနာက္တုိင္းမွာလဲ ဂရိ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္ေတြ ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဆုိကေရးတီး၊ အရိစၥတုိတယ္ တုိ႔ ဆုိတာ ဒီကေန႔ ဒႆနေဗဒ ပညာရပ္ရဲ႕ ဖခင္ေတြပါ။ သူတုိ႔လဲ သူတုိ႔ေခတ္ အာဏာရွင္ေတြကုိ အံတုၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ႏွိပ္ကြပ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

ခရစ္ယာန္အထဲမွာလဲ ျပန္ၿပီးေတာ္လွန္ခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ေအဒီ ၁၆ရာစုမွ စၿပီး ႏုိင္ငံေရး နဲ႔ ဘာသာေရး ေရာေထြးေနခဲ့တဲ့ ေရာမန္ ကာေသာလိပ္ ဂုိဏ္း (အဲဒီအခ်ိန္အခါက ေရာမ အင္ပါရာႀကီးစုိးတာနဲ႔ အမွ် ေရာမန္ ကာေသာလိပ္လဲ အရွိန္အ၀ါႀကီးခဲ့တယ္) ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကေန လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ေတာ္လွန္ခဲ့ရာက ပရုိသက္စတန္႔ (Protestant) ေတြအလီလီ ေပၚလာတယ္။ အဲဒီ ပရုိသက္စတန္႔ ေတြကုိ ေရာမန္ ကာေသာလိပ္ က ႏွိပ္ကြပ္တဲ့ အတြက္ ေျခဦးတည့္ရာ ထြက္ေျပးရာက ပင္လယ္ရပ္ျခား အေမရိက တုိက္ကုိ သြား အေျခခ်လာခဲ့တယ္။ တာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒဟာ ပရုိသက္စတန္႔ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ တစ္ပါးက အေျခခံဥပေဒ ကုိ အေျခခံၿပီး ေရးဆဲြခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ လြတ္လပ္ျခင္း (Liberty) ဆုိတဲ့ေနရာမွာ အေျခခံတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နဲ႔ အသင္းေတာ္ဟာ သီးျခားရွိျခင္း (Separation of Church and State) ဆုိတဲ့အေတြးအေခၚမွာ အေျခခံထားပါတယ္။ လူျဖဴ၊ လူမည္း ျပႆနာက ရွိေနျပန္တယ္။ ေနာက္ပုိင္း မာတင္လူသာကိန္း အဖဲြ႕ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး နဲ႔ အဆုံးသတ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ လူမည္းေတြ သမၼတ ေတာင္ ျဖစ္ခြင့္ရေနၿပီ။ ဒီေန႔ေတာ့ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံဟာ ကမာၻ႕ထိပ္သီး ျဖစ္လာပါၿပီ။ အုိင္တီရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားခံရာ ေဒသ လုိ႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔ ရေနၿပီ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အာရပ္ေႏြဦး လႈပ္ရွားမႈကုိ သတင္းေခါင္းစဥ္ေတြမွာ အာရပ္ႏိႈးထျခင္း (Arab Awakening) ဆုိၿပီး နာမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 

အားလုံးကုိ ၿခံဳၾကည့္လုိက္ရင္ ေတာ္လွန္ေရး ဆုိတာ သိျမင္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာပါ။ လူေတြက ေတာ္လွန္ရမွန္း သိလာတဲ့ အခါ ေတာ္လွန္ေရး ဆုိတာ စလာတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ဖိႏွိပ္သူ လူတန္းစား ရွိေနလုိ႔ ေတာ္လွန္လာရျခင္း ျဖစ္တယ္။ အမွားေတြ ရွိေနလုိ႔ ေတာ္လွန္လာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တာေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး သမား မ်ားကုိ အထင္ေသးလုိ႔ေတာ့ မရပါဘူး။ သူတုိ႔ အျမင္ပြင့္ေနပါၿပီ။

ဒူ၀ါ ကခ်င္

No comments:

Post a Comment

ကခ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း

မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ၀န္ေပါင္ အစပါ။ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ၀န္ေပါင္ေျမ အစစ္ပါ။ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ အေမြ၊ အဖုိးတန္ဓန ျပည့္ေနတာ။ ငါတုိ႔ျပည္၊ ငါတုိ႔ေျမ ငါတုိ႔ခ်စ္၊ ငါတုိ႔ျမတ္ႏုိးတယ္။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကြယ္၊ ကမာၻ တည္ သ၍ တည္ေစသတည္း။

AWNG PADANG YEHOWA

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၿပီး သတ္လုိက္