Saturday, July 19, 2014

အာဇာနည္ ေန႔အစ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ က


နုုိင္ငံသား တန္းတူ အခြင့္အေရး ေျပာခဲ့လုုိ႔ အသတ္ခံရတဲ့ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အာဇာနည္ ျဖစ္လာတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အသတ္ခံရျခင္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ပါး ေစေၾကာင့္လုုိ႔ လူေတြက အလြယ္တကူ ယုုံၾကည္ေနခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ သူ႕ ကုုိ သတ္သူမ်ားသည္ ဗမာ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ သား မ်ား ျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆုုိရင္ ဗမာဗုုဒၶဘာသာ ၀င္ေတြက နားခါး ေနပါလိမ့္မည္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါ တကယ္ ျဖစ္ရပ္ မွန္ ျဖစ္ပါတယ္။
လြတ္လပ္ေရး မရမီွ ရန္ကုုန္ ၿမိဳ႕ ေပၚ အိႏၵိယကုုလား (မြတ္ဆလင္ခ်ည္းမဟုုတ္) လူဦေရက ဗမာ ဗုုဒၶဘာသာ ထက္ ပုုိမ်ားတယ္။ ဒီေတာ့ ရန္ကုုန္ ေန အစြန္းေရာက္ ဗုုဒၶဘုုန္းႀကီးတခ်ဳိ႕ နဲ႔ ဗမာဗုုဒၶဘာသာ မ်ဳိးခ်စ္ေတြက မြတ္ဆလင္ေတြနဲ႔ ျပႆနာ ေတြ ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ေနာက္ပုုိင္း ဗုုဒၶနုုိင္ငံ (Theocracy) ထူေထာင္ခ်င္တယ္။

ဒါေပမယ့္ တဖက္မွာလဲ နုုိင္ငံေရး အရ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နဲ႔ အဖဲြ႕ က ဗုုဒၶဘာသာ၀င္မဟုုတ္တဲ့ တုုိင္းရင္းသား ေဒသ ေတြကုုိလဲ ျမန္မာျပည္ထဲ သြတ္သြင္းလုုိတာေၾကာင့္ ဗုုဒၶနုုိင္ငံေတာ္ ဆုုိတဲ့ အဆုုိကုုိ ခါးခါးတီးတီး ျငင္းခဲ့တယ္။ တကယ္လုုိ႔ သူ႕ အေနနဲ႔ အဲဒီ အဆုုိကုုိသာ ေထာက္ခံခဲ့ရင္ ခရစ္ယာန္ ေဒသ ေတြ ျဖစ္တဲ့ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား နယ္ေတြက ဗမာ နဲ႔ ေပါင္းဖုုိ႔ စိတ္ကူးေတာ့မွာ မဟုုတ္ပါ။ ကခ်င္ မေပါင္းရင္ ရွမ္းလဲ ေပါင္းစရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုုိင္းက ကခ်င္ဒူ၀ါ ေတြအုုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ နယ္ေတြ အမ်ားႀကီး မုုိ႔လုုိ႔ ရွမ္းေစာ္ဘြားေတြက ကခ်င္ဒူ၀ါ ေတြနဲ႔ တုုိင္းပင္ေနက် ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဗုုဒၶနုုိင္ငံ ျဖစ္ေရး အဆုုိကုုိ သူ (မျငင္းခ်င္ေပမယ့္) လတ္တေလာ အေျခအေနအရ ျငင္းခဲ့တယ္။

ဘာသာတရားတခုုရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုုံ နုုိင္ငံ့အက်ဳိးျပဳပုုံ ဆက္ႏြယ္မႈ

ကမာၻမွာ နုုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ နဲ႔ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀မႈ ဆက္စပ္ ေနတယ္၊ တဖက္မွာလဲ မႏုုႆ (Human) စိတ္မေနာ (moral) အရင္းအျမစ္ (resources) ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာလာျခင္းျဖစ္တယ္ လုုိ႔ ဆုုိပါတယ္။ နုုိင္ငံတနုုိင္ငံ ခ်မ္းသာလာဖုုိ႔ ဆုုိသည္မွာ သဘာ၀ တြင္းထြက္ပစၥည္း ရွိယုုံ နဲ႔ မရပါ။ အဲဒီ အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ ဘယ္လုုိ အသုုံးခ်သလဲ၊ ဘယ္လုုိ စီမံသလဲ၊ အစုုိးရမွာ တရားမ်ွတမႈ ရွိသလား ဆုုိတဲ့ ေပၚမူတည္ ပါတယ္။ တရားမ်ွတ ျခင္း ဆုုိသည္မွာလဲ ဦးေဆာင္ (ေခါင္းေဆာင္) ေသာသူမ်ားရဲ႕ စိတ္မေနာ မွန္ကန္ျခင္းမွာ လုုံး၀ မူတည္ ေနျပန္တယ္။ အဲဒီ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ (background) မွာ ဘယ္လုုိ အေတြးအေခၚ နဲ႔ ေမာင္းႏွင္ေနသလဲ ဆုုိတာလဲ အေရးႀကီးပါသတဲ့။ 

ဘီစီေခတ္မွာ ေရာမ အင္ပါယာ တခုုလုုံးကုုိ ဂရိ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ဆုုိကေရးတီး၊ အရစၥတုုိတယ္လ္ တုုိ႔ ရဲ႕ ေနာက္လုုိက္မ်ားရဲ႕ အေတြးအေခၚမ်ား က လြမ္းမုုိးထားခဲ့တယ္၊ အမွန္ဆုုိရင္ ေရာမလူမ်ဳိးေတြဟာ ဂရိလူမ်ဳိးမ်ား မဟုုတ္သလုုိ၊ ဂရိ နုုိင္ငံကုုိလဲ သိမ္းပုုိက္ထားတဲ့ ေခတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုုိင္း၊ ခရစ္ယာန္ အေတြးအေခၚ က ျပန္လြမ္းမုုိးျပန္တယ္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရားမွာ ဂရိ အေတြးအေခၚ တစိတ္တပုုိင္း ပါ၀င္ေနျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ ဆရာႀကီး ရွင္ေပါလုု ဟာ ဂရိ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္ တစ္ပါး ျဖစ္ခဲ့လုုိ႔ပါ။ သူဟာ သခင္ ခရစ္ေတာ္ ေဟာေျပာခဲ့တဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ တရားေတာ္မ်ားကုုိ ဂရိအေတြးအေခၚ ရွင္သန္ေနတဲ့ ၀န္းက်င္မွာ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပ တတ္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ ခရစ္ယာန္ ဆုုိတာ ဂ်ဴး ဘာသာ တရား ကုုိ ျပဳျပင္ခဲ့တဲ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ တရားေတာ္ နဲ႔ ဂရိ အေတြးအေခၚ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ေလာက နိယာမ ေသြးေၾကာ တစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။


Friday, July 4, 2014

အရက္ သမား တစ္ေယာက္ ရဲ႕ မွတ္ခ်က္ က လွန္ထြက္ ေနတယ္။

သူငယ္ခ်င္း အရက္သမား တစ္ေယာက္ရဲ႕ အေျပာ တကယ္ရီရပါတယ္။ စိတ္ကူးနုုိင္တယ္ လုုိ႔ ေျပာရမလားပဲ။

သူ႕ ကုုိ အရက္ သိပ္မေသာက္ဖုုိ႔ ဒူ၀ါ က ငယ္သူငယ္ခ်င္းမုုိ႔လုုိ႔ နဲနဲ ေထာက္ျပယုုံေလးပါ။ 

သူ ဘာေျပာတယ္ မွတ္လဲ... 

အရက္ ဆုုိတာ ဆုုိရွယ္အတြက္ အေကာင္းဆုုံး တဲ့... 

အခုု ၾကည့္.. ေအာက္ပုုိင္းက ဗမာေတြ တရုုတ္ နဲ႔ ရန္ မျဖစ္ပဲ မြတ္ဆလင္ ေတြ နဲ႔ ရန္ ျဖစ္ေနတာ ဘာလုုိ႔ ထင္လဲ တဲ့.. 

အန္.. က်ဳပ္မသိ... မဒိမ္းမႈေၾကာင့္လုုိ႔ေတာ့ ေျပာတာပဲ..

ဘာဆုုိင္လဲ.. မဒိမ္းက်င့္တာ တရုုတ္က ပုုိေတာင္ ဆုုိးေသး... တရုုတ္ ေတြမွာ အေပ်ာ္မယား အျဖစ္ ေရာင္းစားခံရတဲ့ ဗမာမ ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ... တဲ့။

ဒါေပမယ့္.. တရုုတ္ေတြက အရက္ေသာက္တယ္... ဖဲလဲ ရုုိက္တယ္.. ဖါလဲ ခ်တယ္.. ေကတီဗီြဖြင့္တယ္... ဒီေတာ့ ဗမာ ေတြနဲ႔ ေပါင္းလုုိ႔ရတယ္.. တဲ့.. မြတ္ဆလင္ ေတြက အဲဒါ မရွိဘူးတဲ့... ဒီေတာ့ သူစိမ္းလုုိ ျဖစ္ေနတာတဲ့...

အခုု ကုုလား ရုုိက္ေနတဲ အဖဲြ႕ အားလုုံး အရက္သမားေတြခ်ည္းပဲ.. တဲ့.. တရုုတ္က်ေတာ့ ေအးေဆးပဲ တဲ့။ အရက္ ကယ္သြားတာ.. တဲ့။

ေအာ္... မွားပါတယ္ သူငယ္ခ်င္းရယ္... လုုံး၀ ကုုိ မစဥ္းစားမိတာ အမွန္ပါ..

မဒိမ္းမႈျခင္းမတူ

ဗမာ မ တစ္ေယာက္ မဒိမ္းက်င့္ ခံရတယ္ ဆုုိတဲ့ သတင္းေၾကာင့္ ပြတ္ေလာရုုိက္သြားတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမ်ွ မဒိမ္းက်င့္ေနတဲ့ အမႈေတြက်ေတာ့ မသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ၾကတယ္။

ျမန္မာ့ မီဒီယာ ေတြက အေထာက္အထား မရွိလုုိ႔ ဆုုိၿပီး ေျပာေကာင္း ေျပာလိမ့္မယ္။ အခုု ျဖစ္ေနတဲ့ သတင္းကလဲ ရဲ စခန္းမွာ အမႈဖြင့္တယ္ ဆုုိတဲ့ သတင္းေၾကာင့္ပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနတာက ရဲေတြကုုိ တုုိင္လဲ မထူး၊ ေရွ႕တန္းမွာ ျဖစ္ေနတာ။

တခ်ဳိ႕ တုုိင္တဲ့ လူေတြ ရွိတယ္။ အေရးမယူပါ။ မီဒီယာမ်ားကလဲ အေရးတယူ စုုံစမ္းတာမ်ဳိး မရွိဖူးပါ။

Thursday, July 3, 2014

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆုုိသည္မွာ...


တုုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားကုုိ ခၽြမ္းခ်က္မရွိ လက္နက္ခ်ခုုိင္းၿပီး သူတုုိ႔ ဆက္ပစ္ဖုုိ႔ သာ ျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ားစုု ျဖစ္တဲ့ ဗမာ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက လူမ်ဳိးဘာသာ ေပ်ာက္မွာ ေၾကာက္တယ္၊ လုုိ႔ ဆုုိပါတယ္။

သူတုုိ႔ရြာေတြကုုိ မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးတဲ့ လက္နက္ကုုိင္အဖဲြ႕ လဲ မရွိပါဘူး။

သူတုုိ႔ သားသမီး ေတြကုုိ အဓမၼ မဒိမ္းလာက်င့္ တဲ့ စစ္တပ္ လဲ မရွိပါဘူး။

ဘုုရားမရွိခုုိးရ ဆုုိတဲ့ ျပဠာန္းခ်က္လဲ သူတုုိ႔ မသိပါဘူး။

ဘုုရားေက်ာင္းမေဆာက္ရ ဆုုိတဲ့ အမိန္႔လဲ သူတုုိ႔ဆီမွာ မရွိပါဘူး။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ မွာ ဗုုဒၶဘုုန္းႀကီးေက်ာင္း နဲ႔ ဗုုဒၶသာသနာ့၀န္ထမ္း အမ်ားဆုုံး ဟာလဲ ျမန္မာနုုိင္ငံပါ။

ကေလးမေမြးရ ဆုုိတဲ့ ဥပေဒ လဲ မရွိပါဘူး။

အေပၚက ဒုုကၡ အားလုုံး ငါတုုိ႔ ခရစ္ယာန္ တုုိင္းရင္းသား ရြာေတြမွာ ရွိတယ္။

အခြင့္အေရး နဲ႔ တာ၀န္ ၀တၱရား


(Rights and Responsibility)

ျမန္မာျပည္မွာ အြန္လုုိင္းေပၚမွာ၂၀၁၁ ခုုနွစ္ ကတည္းက ျငင္းခုုန္လာတဲ့ စာသားတခုု အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး တင္ျပလုုိပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ "လူ႕အခြင့္အေရး" ဆုုိတာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ ကမာၻမွာ လူ႕အခြင့္အေရး ဆုုိတဲ့ ကိစၥ ေျပာလာတာ အခုုမွေတာ့ မဟုုတ္ပါဘူး။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး နုုိင္ငံေတြမွာ စလာတာပါ။ ကမာၻ႕ ကုုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရး ေၾကျငာ စာတမ္း ဆုုိတာလဲ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။

ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာက ၁၉၆၁ ခုုနွစ္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးေန၀င္း ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္အစုုိးရ ေနရာယူလာၿပီး ေနာက္ပုုိင္း လူ႕အခြင့္အေရး ဆုုိတာကုုိ ျမန္မာျပည္နဲ႔ မတည့္သေယာင္ ၀ါဒျဖန္႔လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အေငြ႕အသက္က အခုုထိ ရွိေနဆဲ ဆုုိပါေတာ့။

တဖက္မွာ ေခတ္ပညာတတ္လာတဲ့ ူလူငယ္ လူလတ္ပိုုင္းေတြက တုုိးတက္ၿပီး နုုိင္ငံေတြလုုိ လူ႕အခြင့္အေရး ျပည့္၀ တဲ့ နုုိင္ငံ ျဖစ္ခ်င္စိတ္ေတြ ျပင္းျပလာတယ္။ တဖက္မွာ လူ႕အခြင့္အေရး ဆုုိရင္ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ႕သီးသန္႕ အခြင့္အေရး လုုိလုုိ ေရးလာတဲ့ ကြန္မန္႔ ေတြ ေတြ႕လာရပါတယ္။

အေမရိကန္တပ္မေတာ္ Gen. Crutchfield မွ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ (National Defense University) တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း~၂၅ ရက္၊ ဇြန္လ ၂၀၁၄ 

အားလံုးမဂၤလာပါခင္ဗ်ာ မဂၤလာေန႔လယ္ခင္းပါ။အားလံုးနဲ႔ဒီေန႔အခုလိုစကားေျပာခြင့္ရတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ဒီမွာရိွေနျခင္း ဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ႕သံတမန္ေရးရာ က႑သစ္သို႔ေရာက္ရိွ လာၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္းျပသလိုက္တာပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ဟာ အရာရိွငယ္တစ္ေယာက္ ဘဝတုန္းက အခုကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္နဲ႔အေတာ္ေလး ဆင္တူတဲ့စစ္တကၠသိုလ္ ကိုတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္တကၠသိုလ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ရရိွခ့တဲ့ ပညာေရးဟာ
ျပည့္ဝေကာင္းမြန္ၿပီးကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အလုပ္အတြက္အမ်ားၾကီးအကူအညီေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အခုေျပာ မယ့္ မွတ္ခ်က္စကားဟာဒီပြဲကိုၾကြေရာက္လာ သူေတြရဲ႕ေလ့လာသင္ယူမႈန႔ဲ ေနာက္ ပိုင္း မွာ ေပၚေပါက္ လာမယ့္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို အနည္းငယ္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မယ္လို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ယခုဤေနရာမွာ အားလံုးနဲ႔အတူ ရိွေနတာကိုဂုဏ္ယူပါတယ္။ 

ျမန္မာ ဆုုိတဲ့ ေ၀ါဟာရ

ျမန္မာ ဆုုိတဲ့ ေ၀ါဟာရ သည္ ျပည္ေထာင္စုု တုုိင္းရင္းသား အားလုုံးနဲ႔ ဆုုိင္တယ္။ ဆုုိလုုိခ်င္တာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခုုိင္၊ ရွမ္း စသည္ျဖစ္ အားလုုံး ကုုိ ၿခဳံၿပီး သမုုတ္တဲ့ စာစကား ဆုုိတဲ့ သေဘာ။

ဗမာ ဆုုိသည္မွာ ဗမာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးထဲကုုိ ေခၚတယ္။ လုုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ မွာ....

ျမန္မာစာ သည္ ရုုံးသုုံးစာ ျဖစ္သည္ ဆုုိထားေတာ့

အထက္ပါ ဆုုိထားတဲ့ တုုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုု အားလုုံးရဲ႕ စာေပ သည္လဲ အေျခခံ ဥပေဒ အရ တရား၀င္ ရုုံးသုုံးစာ မဟုုတ္ေပဘူးလား။

Burmanization လို႕ေျပာရင္ ေငါက္ကနဲ

Burmanization လို႕ေျပာရင္ ေငါက္ကနဲ ေခါင္းေထာင္လာတဲ႕သူမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ဟုတ္ကဲ႕။ ဗမာေတြလည္း ခံရတာပါဘဲ။ ဒါေပမဲ႕ ဗမာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခံရတာေတာ႕ မဟုတ္ဘူးေပါ႕။
ဗမာ မဟုတ္တာနဲ႕ကို ခံရမယ္ ဆိုတဲ႕ စနစ္၊ 
-တိုင္းရင္းသားေဒသေရာက္မွ တိုင္းရင္းသူေတြကို အုပ္လိုက္သင္းလိုက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ မုဒိန္းက်င့္ခြင္႔ရေနတာ၊
- တိုင္းရင္းသား စာေပ ေတာင္ သင္ခြင့္မရေတာ႕တာ။
- တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈေတြေတာင္ က်င့္သံုးခြင့္မရတာ
- ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ႏွိပ္ကြပ္ခံရတာ၊ အေဆာက္အဦေတြ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားတာ၊ ခြင့္ျပဳမိန္႕ ဆိုင္းငံထားတာ၊ ခ်ိတ္ပိတ္ထားတာ၊ မီးရွိဳ႕ခြင့္၊ ဖ်က္ဆီးခြင္႕၊ ခိုးခြင့္၊ လုယက္ခြင့္ ျပဳထားတာ။
- ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈခြဲျခားျပီး ပညာမတတ္တဲ႕လူမ်ိဳးေတြ၊ မက်န္းမာတဲ႕ လူမ်ိဳးေတြျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် စီစဥ္ထားတာ၊

ကခ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း

မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ၀န္ေပါင္ အစပါ။ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ၀န္ေပါင္ေျမ အစစ္ပါ။ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ အေမြ၊ အဖုိးတန္ဓန ျပည့္ေနတာ။ ငါတုိ႔ျပည္၊ ငါတုိ႔ေျမ ငါတုိ႔ခ်စ္၊ ငါတုိ႔ျမတ္ႏုိးတယ္။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကြယ္၊ ကမာၻ တည္ သ၍ တည္ေစသတည္း။

AWNG PADANG YEHOWA

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၿပီး သတ္လုိက္