Thursday, November 8, 2012

ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အမွန္တကယ္လုပ္ခ်င္ရင္ ႏုိင္ငံေရး အခင္အက်င္းပုံစံလုိအပ္ခ်က္မ်ား


ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းစဥ္မွာ လူေျပာမ်ားတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  သမၼတႀကီးရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြမွာလဲ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး မပါမျဖစ္ ထည့္ထည့္ေျပာေနတာ သတိထားမိပါတယ္။ ဒါဆုိ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး လမ္းစဥ္သည္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ အမွန္တကယ္ ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံအခင္းအက်င္း ဟုတ္ပါရဲ႕လား? ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကုိ ပညာရွင္ အတုိင္းအ၀ုိင္းကလဲ ေတာ္ေတာ္ လဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာတာ ကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။


ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ စီးပြါးေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိတက္ရန္ အားသာခ်က္ သုံးရပ္ ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ပုံမွန္ထိန္းထားႏုိင္ရင္ လာမည့္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အလယ္အလတ္ ၀င္ေငြရွိေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္လအတြင္းျပဳလုပ္သည့္ "Myanmar in Transition" report ဖြင့္ပဲြ အခန္းအနားတြင္ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဒု-ဥကၠဌ Mr. Stephen P. Groff, က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အားသာခ်က္ သုံးရပ္ဆုိသည္မွာ၊ (၁) ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀တယ္။ (၂) အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ လူလတ္ပုိင္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ (၃) အိႏၵယ၊ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံၾကားတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ပထ၀ီ အေနအထားအရ ကုန္သြယ္ေရး အခ်က္အခ်ာက် ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္၊ ဟုေထာက္ျပသြားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဒီအားသာခ်က္မ်ားသည္ အခုမွ ျဖစ္လာတာမဟုတ္၊ အရင္က ရွိၿပီးသားႏုိင္ငံမွာ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဆင္းရဲေနရသနည္း? ဆုိတဲ့အခ်က္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီေခတ္ ဂလုိဗာလုိက္ေဇးရွင္း ကာလ မွာ၊ ကမာၻ႕ အဆင္းရဲဆုံး ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ေတြ႕ရတတ္ေသာ လူတစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြ စာရင္း (data) အလုိလုိ တက္လာ ျခင္းကုိ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ေလွ်ာ့ခ် ေနၿပီလုိ႔ ထင္မွတ္ေနလုိ႔ေတာ့ မရပါ။ အဆင္းရဲဆုံးလူတန္းစားမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ ညီမွ်တဲ့ အက်ဴိးအျမတ္ ခဲြေ၀ေရး စနစ္ မရွိေသးသမွ်၊ အမွန္တကယ္ ထိေရာက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးနည္းဗ်ဴဟာမရွိသမွ်၊ ဆင္ရဲမဲြေတမႈ ေလွ်ာ့ခ် လုိ႔မရဘူး ဆုိတာ စီးပြါးေရး သုေတသီမ်ား အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။


ဆင္းရဲရျခင္းအေၾကာင္းမ်ား

(၁) ကမာၻ႕နုိင္ငံအရပ္ရပ္မွာ အရွင္းဆုံးေတြ႕ေနရတာကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ကမာၻ စစ္မွာ ပ်က္စီးခဲ့ေသာႏုိင္ငံတုိင္းသည္၊ ျပည္တြင္းစစ္ မရွိေသာ ကာလ ဆယ္စုႏွစ္ သုံးခုေလာက္ အၾကာမွာ အလုိလုိ ခ်မ္းသာ လာ ေနတယ္၊ ဆုိတာ သုေသတန လုပ္စရာ မလိုပဲ ေတြ႕ေနရတဲ့ နိယာမ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္ရုံနဲ႔ လဲ မၿပီးပါ။ ခ်မ္းသာျခင္းကုိ သာတူညီမွ် မွ်ေ၀ခံစား ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမရွိရင္ အဆင္းရဲဆုံး လူတန္းစားမ်ား ထာ၀ရ ဆင္းရဲဖုိ႔သာရွိသည္။ လက္တင္အေမရိက ႏုိင္ငံေတြမွာ ျပည္တြင္းစစ္ မျဖစ္လဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲတြင္း နက္ခဲ့ဖူးသည္။ အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ၊ တရုတ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမ်ားသည္လဲ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ရဲ႕ ဗ်ဴရုိကေရစီ စနစ္ ေအာက္တြင္ အဆင္းရဲဆုံး စာရင္း ၀င္ခဲ့ဖူးသည္။

(၃) ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္တြင္ ဥပေဒစုိးမုိးေရး အားနည္းတတ္သည္။ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး မရွိျခင္းသည္လဲ ဆင္းရဲတြင္း နက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံ တခုျဖစ္သည္။ ဗဟုိဦးစီးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ထင္တုိင္းက်ဲေနတတ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ မလြယ္ကူပါ။ ေဒသခံ ျပည္သူတရပ္လုံး ပါ၀င္ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းရွိမွ ဥပေဒစုိးမုိးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

(၄) ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္တြင္ နယ္ေျမေဒသ အားလုံး၏ အေရးအေၾကာင္းမ်ားကုိ လြတ္ေတာ္ တခုထဲက ေဆြးေႏြးေနရျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား အေရးကိစၥ ႀကီးငယ္ အရပ္ရပ္ကုိ လြမ္းၿခံဳမိဖုိ႔ မလြယ္ပါ။ ဥပမာ - အခုလြတ္ေတာ္ထဲတြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးေနေသာ အေၾကာင္းအရာ အမ်ားပုိင္းသည္၊ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္း လြတ္ေတာ္တြင္း ၿပီးျပတ္ႏုိင္ေသာ အေရးကိစၥ မ်ားျဖစ္သည္။ တႏုိင္ငံလုံးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အေရးကိစၥ ႀကီးငယ္ အရပ္ရပ္ကုိ လြတ္ေတာ္တခုထဲတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းထက္၊ သက္ဆုိင္ရာ လြတ္ေတာ္ အသီးသီးသုိ႔ ေဆြးေႏြးေစျခင္းက ပုိၿပီးထိေရာက္စြာ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္အဆင့္တြင္ နည္းဥပေဒ ႏွင့္ ေပၚလစီပုိင္း ဆုိင္ရာ ထိန္းေၾကာင္းေပးရုံေလာက္ႏွင့္ သူ႕နည္းသူ႕ဟန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၵရား တခုလုံး လည္ပတ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

(၅) လယ္ေျမပိုင္ဆုိင္မႈ ျပႆနာတုိင္းသည္၊ ဥပေဒမရွိ၍ မဟုတ္ပါ။ အစုိးရ ဥပေဒကုိ လက္နက္သဖြယ္အသုံးျပဳၿပီး ဗဟုိအစုိးရမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့ ျဖစ္လာရသည္။ လယ္ယာေျမ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ဆုိင္ေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈတြင္လဲ ေအာက္ေျခ အာဏာပုိင္အဆင့္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားသင့္သည္။

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဒြန္တဲြေန

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ေလွ်ာ့ေရး၏ အဓိကမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း ေလ့လာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး ဆုိင္ရာ သုေတသန စစ္တမ္းမ်ားက သက္ေသထူလွ်က္ရွိေပသည္။
ခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္ အခုထိ တရားမွ်တမႈ ကုိ နည္းမ်ဳိးစုံႏွင့္ ေဖၚက်ဴးလွ်က္ တုိက္ပဲြ၀င္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ သည္၊ တရားမွ်တမႈ ကုိ မေပးႏုိင္ပါ။ အခုႏွစ္မ်ားတြင္ပင္ လယ္သမားမ်ားဆႏၵျပမႈေပါင္း အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အခုထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးပါ။ အေသးအမႊားကအစ ေရတြက္မည္ ဆုိလွ်င္ ျပႆနာေပါင္း မနည္းပါ။ ဘယ္လုိ အေၾကာင္းတရားေတြေၾကာင့္ ဒီလုိ ျဖစ္ေနရသနည္း? ဘာျဖစ္လုိ႔ တရားဥပေဒက ထိထိေရာက္ေရာက္ မေျဖရွင္းေပးႏုိင္သနည္း? အစုိးရ ဖဲြ႕စည္းပုံ ကိုက တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး အတြက္ အားနည္းခ်က္ ရွိေနလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲက ရွိသမွ် လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာေတြ က်ဴံးယူထားၿပီး၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အေရးကိစၥ ဒုိင္ခံ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ဆုိသည္မွာ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ဒီေတာ့ ဘယ္လုိ လုပ္မည္နည္း?

ႏုိင္ငံေရး အာဏာ ခဲြေ၀ျခင္း......

ႏုိင္ငံေရး အာဏာ ခဲြေ၀ျခင္းသည္၊ လူထုပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ေပၚေပါက္ေစသည္။ လူထုပါ၀င္ ႏုိင္ေအာင္ အားေပးေသာ အေျခခံ ဥပေဒ လုိအပ္သည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာစနစ္ရဲ႕ အားအေကာင္းဆုံး နည္းပရိယာယ္ ကေတာ့ လူထုပါ၀င္မႈ (Public participation) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟုိအစုိးရ ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကုိ ေဒသတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ပင္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ႏုိင္မွသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ကုိယ့္ၿမိဳ႕ကုိယ့္ရြာ အေရးမွာ ပါ၀င္လာႏုိင္သည္။ ၿမိဳ႕၊ ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သေဘာထား တထပ္ထဲရွိေသာသူ သာလွ်င္ အထက္အမိန္႔ႏွင့္လုပ္စားေသာ အာဏာရွင္ ၀ုိင္းေတာ္သားမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ႏုိင္မည္။ ကုိယ့္ၿမိဳ႕ စည္ပင္၀ေျပာဖုိ႔၊ ကုိယ့္ၿမိဳ႕ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ တုိးတက္ဖုိ႔ ေဒသခံမ်ားကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ မ်ားမ်ား ေပးထားရပါမည္။

ထိေရာက္တဲ့ ပညာေရးသည္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ေလွ်ာ့ေပးႏုိင္သည္.....

ပညာေရးပုိင္းတြင္လည္း၊ ဗဟုိမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကုိ ေနရာအေရြ႕အေျပာင္း လုပ္ျခင္းထက္၊ ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားက လုိခ်င္ေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကုိ ေခၚယူ အမႈထမ္းေစျခင္းက ပုိၿပီးထိေရာက္ေသာ ပညာေရး စနစ္ကုိေပၚထြန္းေစမည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ လြတ္ေတာ္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းထဲမွ လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္က နယ္ပုိ႔ခံရတဲ့ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းထဲ ျပန္ေခၚရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိ ေမးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ဖတ္ရသည္။ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသမ်ားသည္ ရန္ကုန္ လူထုအတြက္ အစမ္းသပ္ခံ (၀ါ) သင္တန္းဆင္းမဲ့ ေနရာ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ၿပီး ေက်ာင္းဆရာမ်ား အေရႊ႕အေျပာင္းအတြက္ ၀န္ႀကီးမ်ားတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေနျခင္းသည္၊ အခု ေခတ္စားေနေသာ ေျပာင္းေရႊ႕ စရိတ္ တက္လာျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းခံျဖစ္သည္။ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားကုိ အပုိ႕ခံရေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ား စိတ္မပါပဲ သင္ေပးေသာ ပညာေရးသည္၊ အသင္ခံရသူ ပညာသင္သားမ်ားအတြက္ ဘာေတြ ေမ်ာ္လင့္စရာ ရွိလာမည္နည္း။ ပညာေရး ေနာက္က်ေစျခင္းသည္၊ ဆင္းရဲသားမ်ား ဆင္းရဲတြင္းနက္ရျခင္းသာ ျဖစ္လာမည္။
တကယ္ ျဖစ္သင့္သည္မွာ၊ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ ကုိယ့္ေဒသ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရႊးခ်ယ္ ေခၚယူ ခန္႔ထားပုိင္ခြင့္ ရွိရမည္။ ေက်ာင္းဆရာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ညီေသာ၊ ပုိမုိထက္ျမက္ ေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္သည္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ သားသမီးမ်ား အနာဂတ္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ ထုိက္တန္ေသာ လခႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္း အစုိးရမ်ားက ဘက္ဂ်က္ဆဲြထည့္ ေပးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ ေက်ာင္းေကာ္မီတီမ်ားမွ စား၀တ္ေနေရး စီစဥ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းသုိ႔ တြန္းပုိ႔ေပး မည္သာ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဆရာ ၀ါသနာအုိးမ်ားအတြက္ အေရႊ႕အေျပာင္း ကိစၥ အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရး ပူစရာမလုိပဲ ကုိယ္ပုိင္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းသာ လုိမည္ ျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကပုိင္ဆုိင္မႈသည္ အိမ္ေထာင္တုိင္းအတြက္ အားေဆးတခြက္ျဖစ္သည္.......

ဗဟုိအစုိးရသည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ပုဂၢလိကပုိင္ဆုိင္မႈ က႑မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရာတြင္၊ ေဒသခံ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ အာဏာကုန္လဲြအပ္ျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး ကုိေဖၚေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ရဲ႕ အဓိက မ႑ိဳင္ သုံးရပ္ ျဖစ္ေသာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ သုံးရပ္ စလုံး၊ က႑အလုိက္ အဆင့္သတ္မွတ္လွ်က္ ေဒသခံ အာဏာပုိင္အဆင့္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားသင့္ေပသည္။ သုိ႔မွသာ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဘာသာစကား၊ လူမ်ဳိးအလုိက္ ကုိယ့္ေဒသ ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြေသာ ဥပေဒမ်ား ျပဠာန္းႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကဲြျပားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား မေက်နပ္မႈ မ်ား တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့က်သြားႏုိင္စရာ ရွိသည္။
သုိ႔မွသာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ား တုိးတက္လာမည္။ ဆင္းရဲသူလူတန္းစားမ်ားလဲ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေလွ်ာ့နည္းသြားပါမည္။ လူတုိင္းလူတုိင္းမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး စိတ္ခ်ရေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ဳိးရွိလာရင္၊ အလုပ္ႀကိဳးစားခ်င္လာသည္။ ကုိယ့္ေျမ၊ ကုိယ့္ယာ ဆုိၿပီး ပုိင္ဆုိင္မႈ အတည္တက် ျဖစ္လာလွ်င္၊ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ခ်င္လာမည္။ ေျမးျမစ္မ်ားအတြက္ အေမြလဲြခြင့္မ်ားရလာႏုိင္သည္။ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမမ်ား ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရႏုိင္လွ်င္ လူတုိင္းလူတုိင္း ကုိယ့္ရပ္ကို္ယ္ရြာ ကုိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးစိတ္ ေပၚလာမည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက၊ ဘာမွ မေသျခာ မေရရာတဲ့ အေျခအေနမွာ ေခါင္းက်က္ ေခါင္းစား၊ အမွည္းက်က္ အမွည္းစား ဘ၀ေအာက္ေရာက္ၿပီး လူမႈ၀န္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲသားလူထု ပုိမုိမ်ားျပားလာမည္သာ ျဖစ္သည္။
(Duwa Kachin)

No comments:

Post a Comment

ကခ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း

မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ၀န္ေပါင္ အစပါ။ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ၀န္ေပါင္ေျမ အစစ္ပါ။ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ အေမြ၊ အဖုိးတန္ဓန ျပည့္ေနတာ။ ငါတုိ႔ျပည္၊ ငါတုိ႔ေျမ ငါတုိ႔ခ်စ္၊ ငါတုိ႔ျမတ္ႏုိးတယ္။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကြယ္၊ ကမာၻ တည္ သ၍ တည္ေစသတည္း။

AWNG PADANG YEHOWA

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၿပီး သတ္လုိက္