Thursday, November 15, 2012

၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ အရ ျပည္နယ္မ်ား အေပ်ာက္ရွင္း နည္းဗ်ဴဟာ။

ဗမာ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒ လုိ႔ သုံးႏႈန္းလုိက္ရင္ ဗမာ သူငယ္ခ်င္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အျပင္းအထန္ျငင္းၾကပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္း မဟုတ္တဲ့ လူေတြေတာ့ ရန္သူလုိေတာင္ ေျပာဆုိတာ ခံရတတ္ပါတယ္။
သူတုိ႔ အမ်ားအားျဖင့္ ေျပာေျပာတတ္တဲ့ စကားကေတာ့၊ “ငါတုိ႔က ဗမာလူမ်ဳိးေပမယ့္၊ ကုိယ္ဟာကုိယ္ လူမ်ဳိးႀကီးေရလုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မထင္တာ အမွန္ပါ။ အားလုံးနဲ႔ တေျပးညီေပါင္းပါတယ္။” လုိ႔ေျပာၾကပါတယ္။ ဟုတ္လဲ ဟုတ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းတုန္းက ေျပာမနာ ဆုိမနာ ဗမာ သူငယ္ခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးပါ။


သုိ႔ေသာ္…

လူမ်ဳိးႀကီး ၀ါဒ ဆုိတာ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းဆီမွာ ရွိစရာ မလုိ၊ ဥပေဒ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ လွ်ဳိ႕၀ွက္နည္းဗ်ဴဟာအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက အာဏာရ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္စ၊ ႏွစ္ေယာက္စ မွာ အဲဒီ အေတြးအေခၚရွိေနရင္ျဖင့္၊ ဘာမဆုိ လုပ္သြားႏုိင္ေလသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ မွာ ျပ႒ာန္းထားခ်က္သည္၊ ျငင္းလုိ႔မရတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၅ မွာ ျပ႒ာန္းထားတာက
“ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မည္သည့္အရပ္ ေဒသ၌မဆုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေျခစုိက္ေနထုိင္ခြင့္ရွိသည္။” လုိ႔ဆုိထားပါတယ္။

ရုိးရုိးသာမန္အားျဖင့္ ၾကည့္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အထူးအခြင့္အေရးပါပဲ။
ဒါေပမယ့္၊ ဒါဟာ လူမ်ားစုက လူနည္းစု ေတြကုိ ၀ါးမ်ဳိႏုိင္တဲ့၊ အင္မတန္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့၊ ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတုိင္းအတာ တခုထဲအေနနဲ႔ မၾကည့္ပဲ၊ ဒီ ဥပေဒ က ကမာၻလုံး ဆုိင္ရာ ဥပေဒ အျဖင့္ ျပ႒ာန္းမယ္ ဆုိရင္၊ ဗမာ ေတြ အရင္ ကန္႔ကြက္ပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ တရုတ္ နဲ႔ အိႏိၵယ ကုိ ေၾကာက္လုိ႔ ပါပဲ။

အခ်ိန္အခါ ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် ဟုိနယ္ေျပာင္း၊ ဒီနယ္ေျပာင္းနဲ႔ စီးပြါးျဖစ္မဲ့ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကုိင္ရင္း တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္ေတြမွာ အပူပုိင္း မုိးေခါင္ေရရွားေဒသ က ဗမာ အုပ္စု မ်ားလာပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိ ျဖစ္လာေအာင္ အစုိးရက တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ဗမာ လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပားကုိ ေအာက္ပုိင္း က ဗမာ ေတြ အလုပ္အကုိင္ရေအာင္ ဖန္တီးေပးပါမယ္။

ဥပမာ - ဟူးေကာင္းေဒသ မွာ အရင္က ရွမ္း နဲ႔ ကခ်င္ ပဲ ရိွရာကေန  ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကုိ ေမာင္းထုတ္လုိက္ၿပီး ယုဇန ကုမၼဏီကုိ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧက သိန္းခ်ီ ေပးလုိက္ရာက ေအာက္ပုိင္းက ဗမာ လူမ်ဳိးအလုပ္သမား သိန္းခ်ီ တက္လာၿပီး အလုပ္လာလုပ္တယ္။ သူတုိ႔ ေရာက္တဲ့ ေနရာမွာ တရား၀င္ ေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ အစုိးရလုပ္ေပးတယ္။ ေဒသခံ ကခ်င္ေတြက အိမ္ေထာင္စု (ပုံစံ၁၀) မရတဲ့ အပင္ အိမ္ယာေတာင္ ေျပာင္းပစ္လုိက္တဲ့ အခ်ိန္ အဲဒီ အလုပ္သမားေတြ အိမ္ေထာင္စု လက္မွတ္ အရင္ရတယ္။
ရန္ကုန္ ဆင္ေျခဖုံး က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္က အိမ္ေျခမဲ့မ်ားကုိ ရခုိင္သုိ႔ အစုိးရ စရိတ္နဲ႔ ေျပာင္းေပးတယ္။

သိပ္မၾကာခင္ ကရင္မွာ စက္မႈဇုံစီမံကိန္း လုပ္ၿပီး အလုပ္သမား ေျပာင္းေရႊ႕ေရး လုပ္ပါလိမ့္မယ္။
အိႏိၵယ မွာ ဆုိရင္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ဟိႏၵဴ လူမ်ားစုမ်ား လြမ္းမုိးမသြား ႏုိင္ေအာင္ လူနည္းစု ေဒသ အတြက္ သီးသန္႔ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေဒသခံမ်ား ရဲ႕ သေဘာဆႏၵမပါပဲ ဘယ္တစိမ္းတစ္ေယာက္ကုိမွ အေျခခ်ေနထုိင္ခြင့္ နဲ႔ ေျမ၀ယ္ခြင့္ မေပးပါဘူး။

ဒီ ဥပေဒ နဲ႔ အတူ ဘာလုိက္လာ သလဲ ဆုိေတာ့….
ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္ခဲြ (ဂ) မွာ
“တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခု၏အမည္ကုိျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္တစ္နယ္နယ္၏အမည္ကုိ ျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လုိလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းေနထုိင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ဆႏၵရယူၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ရမည္။” လုိ႔ဆုိထားတယ္။

တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားထက္ အညာေဒသက အလုပ္သမား ပုိမ်ားလာတဲ့ အခ်ိန္ အခုရွိေနတဲ့ ျပည္နယ္နာမည္ မ်ားကုိေတာင္ ေျပာင္းပစ္မွာပါ။ အခုေတာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ကခ်င္ေတြပဲ ရွိတာ မဟုတ္ ဆုိၿပီး၊ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးက ေရႊလီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြမွာ တရား၀င္ေျပာပါၿပီ။ ဒါကေတာ့ ထင္သာ ျမင္သာ ရွိလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ဗ်ဴဟာ အခင္းအက်င္းေတြပါပဲ။

ႏုိင္ငံေရး ပါတီ အရ မျဖစ္ေအာင္တားျမစ္မယ္ ဆုိရင္ ရႏုိင္သလား…..
ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ ဒီမုိမဟာမိတ္ (ဒီမုိကေရစီ မိတ္ေဆြ ၁၀ ပါတီ) မွာ အခုေတာင္ ဗမာ အုပ္စုက တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ အမည္ေတြကုိ ေဒသ အေျခခံ နာမည္ေျပာင္းဖုိ႔ အဆုိတင္သြင္းလာပါတယ္။ ဒါကုိ လက္မခံတဲ့ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြေန႔ (ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂) မွာ ညီေနာင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ပါတီ ဖက္ဒေရးရွင္း (Nationalities Brotherhood Federation) ဆုိၿပီး ျပန္ဖဲြ႕ လုိက္ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားေတြ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေနတာဟာ ဒီလုိဥပေဒေတြ ေၾကာင့္ပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ မျပင္ေသးသ၍၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မရေသးသ၍၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ လက္နက္ ဘယ္ေတာ့မွ ခ်မွာ မဟုတ္ပါ။

ဒါေၾကာင့္… တုိင္းရင္းသားမ်ား အားလုံးလဲ အသိအျမင္ရသင့္ေၾကာင္းပါခင္မ်ား။

No comments:

Post a Comment

ကခ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း

မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ၀န္ေပါင္ အစပါ။ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ၀န္ေပါင္ေျမ အစစ္ပါ။ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ အေမြ၊ အဖုိးတန္ဓန ျပည့္ေနတာ။ ငါတုိ႔ျပည္၊ ငါတုိ႔ေျမ ငါတုိ႔ခ်စ္၊ ငါတုိ႔ျမတ္ႏုိးတယ္။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကြယ္၊ ကမာၻ တည္ သ၍ တည္ေစသတည္း။

AWNG PADANG YEHOWA

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၿပီး သတ္လုိက္