Monday, December 16, 2013

အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ေရးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး ကုိ သီးသန္႕ ျမင္ႏုိင္ရမည္။

အေျခခံ ဥပေဒ ျပဳျပင္ ေရးဆဲြေရးအတြက္ NLD ပါတီ၀င္ ျပည္သူမ်ား စုရုံးၾကစဥ္။ 
အန္အယ္ဒီပါတီကုိ အားေပး ေနတဲ့ သာမန္လူငယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရးအတြက္ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ ဆုိၿပီး ေရွ႕တန္းတင္ ေဆြးေႏြးလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ တဖက္မွာလဲ စစ္၀ါဒီေတြက ဒီအခ်က္ကုိပဲ အဓိက ေထာက္ျပၿပီး အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြေရး (သို႔) အသစ္ေရး ဆဲြေရး ဆုိၿပီး ေျပာၾကဆုိၾကတဲ့ အထဲမွာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး အတြက္ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္ ဆုိၿပီး ကေလာ္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။


တကယ္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး ထက္ တကယ္လုိအပ္ခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ လက္ရွိ အေနအထား အရ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ သည္ ျပည္သူက လြတ္လပ္စြာ ၿမဲေပးပုိင္ခြင့္ေတာင္ မေသျခာပါ။ ၿမဲေပးႏုိင္သည္ ဆုိအုံးေတာ့ အဲဒီ ေရြးေကာက္ခံ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ျပည္သူ ကုိ တုိက္ရုိက္ ကုိယ္စားျပဳသည္မဟုတ္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ၿမဲဆႏၵ နယ္ေျမမွာ ဘာမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား မဟုတ္ပါ။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အာဏာ အရွိဆုံး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္တဲ့ သမၼတ ႀကီး ႏွင့္ တကြ၊ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ ၀င္မ်ားသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းရဲ႕ ေရြးေကာက္ေတာ္မူထားတဲ့ လူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူက ေရြးထားသူမ်ား မဟုတ္။

အထူးသျဖင့္ လြတ္ေတာ္မွာ ၂၅ % အေရြးခံစရာ မလုိပဲ ေအာ္တုိမစ္တစ္ တက္လာသူမ်ားဟာ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ အာဏာ အရွိဆုံး လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးထဲရဲ႕ စိတ္ႀကိဳက္လူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ အတုိင္း ဆုိရင္ သူတုိ႔မွာ ဘာမွ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိတာ မဟုတ္ပါ။ အေရးႀကီး အဆုိကိစၥမ်ားအတြက္ အထက္အမိန္႔သာ နာခံ ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အေရးမႀကီးတဲ့ ကိစၥမ်ားအတြက္ေတာ့ ကုိယ္ပုိင္အသိဥာဏ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးေကာင္း ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ကေတာ့ အထက္က လာမည္သာ ျဖစ္သည္။

အဲဒီ ၂၅ % ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူ သည္ သူ တစ္ဦးထဲရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ နဲ႔ ဘာ မဆုိ အမိန္႔ခ် ႏုိင္သည္။ သမၼတ ပင္ အာခံလုိ႔ မရတဲ့ အမိန္႔မ်ား ခ်ႏုိင္သည္။ ဒီေတာ့ အဲဒီ လူ သေဘာေကာင္းရင္ ႏုိင္ငံေတာ္က အာဏာရွင္ ႏုိင္ငံ မဟုတ္သလုိ ထင္ရေပမယ့္၊ အဲဒီ လူ က သေဘာထား တင္းမာရင္ အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ ျမင္လာမွာ ျဖစ္သည္။ ဒီေတာ့ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာလဲ မူ (ဥပေဒ) ေပၚမွာ မမူတည္ပဲ၊ လူ ပုဂိၢဳလ္ ေပၚမွာ မူတည္ ေနသည္။ အဲဒီ လူကုိ ၾသဇာ တက္ေရာက္ ႏုိင္သူကေတာ့ သူ႕အမ်ဳိးသမီး (မိန္းမ) နဲ႔ ခ်စ္လွစြာေသာ သားသမီးမ်ား ျပန္ ျဖစ္တတ္ေလသည္။ ဒီ အခ်က္ ကုိ ခရုိနီ ေတြက ေကာင္းေကာင္းအသုံးခ်သြား ႏုိင္သည္။ ဒီေတာ့ လက္ရွိ လူ က သေဘာေကာင္းလုိ႔ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး ထား ပါ။ ေနာက္တက္လာမည့္ လူ အေပၚ ဘယ္သူ အာမခံ ႏုိင္မည္နည္း။ လက္ရွိ သမၼတ နဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရဲ႕ သားသမီးမ်ားလဲ ေနာက္တက္လာမည့္ အာဏာရွင္ မိသားစု ရဲ႕ ကၽြန္ ျပန္ ျဖစ္မလာ ႏုိင္ဘူး လုိ႔ ဘယ္သူ အာမခံ ႏုိင္ မည္နည္း။

ဒီေတာ့ လက္ရွိ အေျခခံ ဥပေဒ ကုိ ျပင္ဆင္ေရး သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး ထက္ ပုိ အေရးႀကီး ေၾကာင္း ပါ။ လက္ရွိ အာဏာရ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ အစ၊ လူတုိင္းမွာ တာ၀န္ ရွိပါတယ္။

မူေဘာင္ တစ္ခု အေပၚမွာ ႏုိင္ငံသား အားလုံးရဲ႕ ဘ၀ အာမခံခ်က္ ရမည့္ အေျခခံ ဥပေဒ လုိအပ္သည္။ အဲဒါကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ပါ။ ဖက္ဒရယ္ ဆုိတာ တုိင္းရင္းသား မ်ား အတြက္ သီးသန္႔ မဟုတ္ပါ။ လက္ရွိ အာဏာရ မိသားစု မ်ား အတြက္လဲ ပါသည္။ ႏုိင္ငံသား အားလုံး အတြက္ ျဖစ္သည္။ အညာေဒသ က ဗမာ လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လဲ ျဖစ္သည္။ ဘူးလက္ လွေဆြ ရဲ႕ မိသားစု နဲ႔ မေကြးတုိင္းအတြက္လဲ ပါသည္။ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံ အတြက္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သာ မက၊ အသားအေရာင္၊ က်ား၊မ၊ လူမ်ဳိးဘာသာ မခဲြျခားပဲ ျပည္သူႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူ ဘယ္သူမဆုိ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ရဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ မေႏွာင္း ေစခ်င္ ပါ။

2 comments:

  1. Ndai hku nga yang gaw, Myen nre ai amyu baw sang ni ra sharawng hpyi shawn nga ai Self administration gaw shanhte myen a ga law hkat ai hte gayau shamat kau na kun lo

    ReplyDelete
  2. ndai hku she rai yang gaw 2015 ra lata poi(election) gaw Myen a ga law shara she rai hkyen nga lo. Ethnic minority ni a self administration gaw yup mang naw she rai sai kun?

    ReplyDelete

ကခ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း

မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ၀န္ေပါင္ အစပါ။ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ၀န္ေပါင္ေျမ အစစ္ပါ။ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ အေမြ၊ အဖုိးတန္ဓန ျပည့္ေနတာ။ ငါတုိ႔ျပည္၊ ငါတုိ႔ေျမ ငါတုိ႔ခ်စ္၊ ငါတုိ႔ျမတ္ႏုိးတယ္။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကြယ္၊ ကမာၻ တည္ သ၍ တည္ေစသတည္း။

AWNG PADANG YEHOWA

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၿပီး သတ္လုိက္