Saturday, January 19, 2013

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေ၇းရပ္ဆိုင္းမည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚသံုးသပ္ခ်က္

by Aung Htoo on Saturday, January 19, 2013 at 1:26am ·

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ နံက္ေျခာက္နာရီမွ စတင္ျပီး နယ္ေျမရွင္းလင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါ အတုိင္း သံုးသပ္ပါသည္။

 (၁) စစ္အစိုးရ၏ တပ္မ်ားသည္ ေကအိုင္ေအ တပ္မ်ားအား ၾကီးၾကီးမားမား စတင္ထိုးစစ္ဆင္သည့္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ (၁၄) ရက္ေန႕မွစ၍ ၂၀၁၃ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႕အထိ ရက္ေပါင္း ၃၃ ရက္မွ်တြင္ က်ဆံုး၊ ဒဏ္ ရာရ၊ ထိခိုက္ ဘ၀နစ္နာ ပ်က္စီးသြားၾကရေသာ ရဲေဘာ္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ေထာင္ဂဏန္း ခ်ီမွ် ရွိသည္ဟု သိရ သည္။ တိုက္ ေလယဥ္ မ်ား၊ စစ္ရဟတ္ယဥ္မ်ား၊ ၁၂၀ နွင့္ ၁၀၅ မီလီမီတာ အေျမွာက္ၾကီးမ်ား ကိုပါ အသံုးျပဳ၍ ျပည္ တြင္းစစ္သမိုင္း၌ အခ်ိန္တိုအတြင္း အျပင္းထန္ဆံုုး တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသျဖင့္ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းတရာေက်ာ္မွ် ကုန္က်ခဲ့ရသည္။ ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မွာ ပထ၀ီအရ ပြိဳင္႕ (၇၇၁) အပါအ၀င္ လဂ်ား ယန္ တ၀ိုက္ရွိ ေတာင္ကုန္း အခ်ိဳ႕မွ်သာ ျဖစ္သည္။

(၂) အဆမတန္ၾကီးမားလွေသာ စစ္လက္နက္အင္အားနွင့္ လူအင္အားမ်ားကို အသံုးျပဳ၍တုိက္ခိုက္ခဲ့ ေသာ္လည္း ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္အို တခုလံုး ကို အျပဳတ္တိုက္နိုင္ရန္ေ၀းစြ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသၾကီးတခုလံုးကို လံုး၀ ခ်ဳဳပ္ကိုင္ နိုင္ရန္ အိပ္မက္၍ပင္မရ၊ ပထ၀ီ နယ္ေျမ အခ်ိဳ႕မွ်ကို သာ တိုးခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္ ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွား သည္။ စစ္ေရးသေဘာသက္သက္အရ ၾကည့္လွ်င္ပင္ စစ္အစိုးရအတြက္ အရွံဳး အျမတ္ လံုး၀ပင္ မကာ မိေသာ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ အရွံဳးၾကီး ရွံဳးခဲ့ေသာ စစ္ပြဲျဖစ္ သည္။ တျပည္လံုးလူထုၾကီးတရပ္လံုးအတြက္ ပညာေရး၊ က်မၼာေရး အတြက္သံုးရမည့္ ေငြမ်ား အလဟသ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မေသသင့္ေသာ ေအာက္ေျခတပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ေပးသည့္ အမိန္႕အတိုင္း နာခံ တိုက္ပြဲ၀င္ေပးခဲ့ရသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား မလိုအပ္ဘဲ ဘ၀နစ္နာပ်က္စီးဆံုးရွံဳးခဲ့ ရသည္။ ယင္းအတြက္ သမတ ဦးသိန္းစိန္ နွင့္ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္တို႕ ထိပ္ဆံုးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ လူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ေထာက္ထားလွ်က္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႕တည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ျပီျဖစ္သည္။
(၃) အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တခုလံုးကို ျခံဳၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္မိသည္။        (က) စစ္ေရးနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ျဖစ္သမွ်ကိစၥအားလံုးကို ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအ အေပၚသို႕ အျပစ္ပံုခ်ထားသည္။

သူခိုးက လူဟစ္သလို ျဖစ္ေနသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မတိုင္ခင္က သူ႕ဖာသာ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခဲ့ ေသာ ကခ်င္ျပည္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ကိုုယ္ပို္င္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္ကို ကခ်င္လူထုသေဘာ ဆႏၵနွင္ ့ဆန္႕က်င္ကာ အတင္း၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ေနပါလွ်က္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခုခံကာ ကြယ္သည္ ဟု အေၾကာင္းျပျခင္း မွာ အဓိပၸါယ္မရွိ။ ဥပေဒအရ တရားမ၀င္။        (ခ) အပုဒ္ (ရ) တြင္ ေဖၚျပထားေသာ “ ေနာင္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ တပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္သည္။” ဟု ေဖၚျပထားျခင္းမွာ ျခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ေကအိုင္အို ၏ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ၀င္ေရာက္လႊမ္းမိုးရာေရာက္သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရၾကည့္လွ်င္ ကခ်င္လူထု မ်ား၏ သဘာ၀သည္ ျခိမ္းေျခာက္၊ အနိုင္က်င့္မႈမ်ားကို မၾကိဳက္လက္မခံၾက၊ ယခုလက္ေတြ႕တိုက္ပြဲ၀င္ရာတြင္လည္း ရြတ္ရြတ္ခြ်န္ခြ်န္ျပန္လည္ခုခံၾကသည္ကို ယေန႕ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနားလည္သင့္၊ တန္ဘိုးထား သင့္ သည္။ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မႈကို ျခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္သည့္နည္းျဖင့္ မခ်ဥ္းကပ္သင့္။(၄) ေကအိုင္အိုက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကို အေျခခံသည့္ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ နိုင္ငံေရးအရ ေတာင္းဆို သည္႕ အေပၚ မတန္တဆၾကီးမားလွ ေသာ စစ္အင္အားကို အသံုးျပဳ၍ စစ္အစိုးရက စစ္ဆင္ႏႊဲခဲ႕ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဤသည္မွာ မတရားေသာစစ္ျဖစ္သည္။ မတရားေသာ စစ္ကို ဆန္႕က်င္သည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား  ျပည္တြင္း မွာေရာ နိုင္ငံတကာမွာပါ ေပၚလာခဲ့သည္။ စစ္ေလယာဥ္မ်ားသံုး၍တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အေျမွာက္ၾကီးမ်ား နွင့္ ပစ္သျဖင့္ အရပ္သားလူထုမ်ား ေသဆံုးဒဏ္ရာရျခင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခါ နိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားက်ေရာက္လာခဲ့သည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သားမ်ားက ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ ခုခံတိုက္ပြဲ၀င္၊ စစ္အစိုးရဘက္မွ အဆံုးအရွံဳးမ်ားမ်ားျပား၊ အစိုးရ၏ ထိုးစစ္ကို ဆန္႕က်င္သည့္ လူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ားတစတစ အားေကာင္းလာ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထား ခဲ႕ၾကသည့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ကန္႕ကြက္လာ၊ နိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား လည္း သက္ေရာက္လာ၊ သူ႕နယ္ေျမအတြင္း လက္နက္ၾကီးမ်ားက်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္အစိုးရ၏ ဖိအားလည္း က်ေရာက္လာ၊ စသည္တို႕ေပါင္းဆံုသြားျခင္းေၾကာင္႕ ထိုးစစ္ရပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းဟု သံုးသပ္သည္။ (၅) မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ နံက္ေျခာက္နာရီမွ စတင္ျပီး နယ္ေျမရွင္းလင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ား ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းမွာမူ အျပဳသေဘာဘက္ကိုဦးတည္ေစနိုင္မည့္ ေျခလွမ္းဟု မွတ္ယူနုိင္ပါမည္။ တကယ္တန္းအျပဳ သေဘာဘက္ကို ဦးတည္ မတည္ ဆိုသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ ဆက္လွမ္းမည့္ နိုင္ငံေရးေျခလွမ္း နွင့္ ဆိုင္ပါမည္။ ဘာမွန္း မသိေသာ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည္မ်ားျဖင့္ နွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာအခ်ိန္ဆြဲထားသည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ကို ဆက္လက္ အသက္သြင္း ခိုင္မာေအာင္ လုပ္သြားနိုင္မည့္ အေနအထားကို ေကအုိင္အိုက စိုးရိမ္ပံု ရသည္။(၆) ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို စစ္မွန္စြာတည္ေဆာက္လိုပါက ဦးသိန္းစိန္အစိုး၇အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ခြင့္ ၇ေစမည့္ နိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေၾကျငာလွ်က္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္လာရန္ ဖိတ္ေခၚသင့္သည္၊ ေကအိုင္အိုက တင္သြင္းလာမည့္ နိုင္ငံေရး ေတာင္း ဆိုခ်က္မ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားသင့္သည္ ဟု သံုးသပ္သည္။(ရ) အဓိက အားျဖင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ ဘ၀ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပန္လည္ကုစားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို စတင္ခ်ိဳးေဖါက္ တိုက္ခိုက္သူမွာ အစိုးရဘက္မွ ျဖစ္သည္။ အစိုးရတပ္မ်ားက မီးတင္ရွိဳ႕ခဲ႕ သျဖင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီး ဆံုးရွံုးသြားခဲ့ သည့္ လူထု၏ ေနအိမ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္၊ ဆံုးရွံဳးသြားခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး၇န္၊ ေနအိမ္မ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား အား မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း မွာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ရာေရာက္သျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပီး အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးတြင္ ရံုးတင္ တရားစြဲဆို အျပစ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။(၈) အစိုးရ ဆိုလွ်င္ လူထု၏ လံုျခံဳမႈကို တာ၀န္ယူရျမဲျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ တကမာၻလံုးရွိ အစိုးရအားလံုး မည္သည့္ အစိုးရမွ် မျငင္းနိင္ေသာ အနိမ့္ဆံုးတာ၀န္ျဖစ္သည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ လိုင္ဇာျမိဳ႕ေပၚသို႕ လက္နက္ၾကီး မ်ား က် ေရာက္ျပီး အရပ္သားလူထုမ်ား ေသေၾကဒဏ္ရာရခဲ႕ႀကသည္။ ယင္းအတြက္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတြင္ လံုး၀ တာ၀န္ရွိသည္။ ၄င္းတို႕စစ္တပ္မွ ပစ္ျခင္း မဟုတ္ဟု ဘူးကြယ္ရံုမွ်နွင့္ မလံုေလာက္။ အျခားမည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းက ပစ္ေၾကာင္းလည္း အစိုးရက မေဖၚထုတ္နိုင္။ စစ္ေလယာဥ္ျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါလွ်က္ ရိကၡာပို႕တာပါ ျငင္းခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းက်မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္တာပါ ဟူ၍ အစိုးရက ေျဗာင္လိမ္ခဲ့သည့္ သာဓက ရွိသည္။ လက္နက္ၾကီးမ်ား ျဖင့္ ပစ္ခတ္သည္မွာ အစိုးရတပ္မွ လြဲ၍ အျခားမရွိ။ ေသဆံုးသြားခဲ့သူ လူတဦးလွ်င္ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေငြ တသိန္းထက္ မနည္းေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ရန္ အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။(၉) ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေကအိုင္ေအ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားရာေနရာမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိခုိလံႈေနၾကေသာ စစ္ေဘး ဒုကၡ သည္ ဦးေရမွာ ခုနွစ္ေသာင္းေက်ာ္မွ် ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ နုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား က ၄င္းတို႕အတြက္ ရိကၡာ ေဆး၀ါးမ်ား၊ အျခားလိုအပ္ေသာ လူမႈေရး အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ၾကိဳးပမ္းသည္ကို ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ကင္းမဲ့စြာ ပိတ္ဆို႕ထားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံက လက္မွတ္ေရး ထိုးအတည္ျပဳထားေသာ ၁၉၄၉ ခုနွစ္ ဂ်ီနီဗာ ကြန္ဗင္းရွင္း (Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War) ပုဒ္မ ၂၃ ကို ခ်ိဳးေဖါက္၍ နိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈၾကီး က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ တရားရံုး ေရာမဥပေဒ (Rome Statue of the International Criminal Court) ၏ ပုဒ္မ (၈) စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ ပုဒ္မခြဲ (၂) အပုဒ္ (၂၅) ကို ခ်ိဳးေဖါက္က်ဴးလြန္၇ာေရာက္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ တခုလံုးအတြင္းရွိ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ား အားလံုးအား ေပးအပ္မည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီ မွန္သမွ် ခ်က္ျခင္း ရရွိၾကေစရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) (မဟာ၀ိဇၨာ၊ လူ႕အခြင့္အေရး)                                           ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္---------------------------------------------------------------------------------ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔                                         သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ( ၃ / ၂၀၁၃ ) ၁၃၇၄ ခုနွစ္ ၊ ျပာသိုလဆန္း ၇ ရက္ ( ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ )၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လဂ်ားယန္ေဒသတြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လဂ်ားယန္ တပ္မေတာ္ စခန္းအား ၂၀၁၂ ခုနွစ္ မတ္လမွစတင္ၿပီး ဝန္းရံ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ လဂ်ားယန္ စခန္းသို႔ ရိကၡာပို႔ေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား- ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးကို အမ်ား ျပည္သူမ်ား အသုံးမျပဳႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ တံတားမ်ားကို မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္မွ စတင္၍ ပြိဳင့္ ၇၇၁ ေတာင္ကုန္း အပါအဝင္ လဂ်ားယန္ေဒသရွိ KIO/ KIA ေျခကုတ္စခန္းမ်ားအား တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ရွင္းလင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။၂။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဇြန္လ၌ တပ္မေတာ္နွင့္ KIO/KIA ျကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစၿပီး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း မိမိကိုယ္မိမိ ခုခံကာကြယ္နိုင္ရန္ အတြက္သာ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လဂ်ားယန္စခန္းရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားထံသို႔ ရိကၡာပို႔ေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို သုံးႀကိမ္ ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အတြက္ တပ္မေတာ္သား(၃၅)ဦး က်ဆုံးကာ (၁၉ဝ)ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ လဂ်ားယန္စခန္းမွာ ၁၉၉၄ ခုနွစ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမတိုင္မီ (KIO/KIA တို႕၏ လိုင္ဇာစခန္းမရွိမီ) ကပင္ တပ္မေတာ္က အေျခစိုက္၍ နယ္ေျမ လုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စခန္းျဖစ္ၿပီး ထိုစခန္းသို႔ ရိကၡာမ်ား ပို႔ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း KIO/KIA အဖြဲ႕သို႔ ႀကိဳတင္ အသိေပးၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္တိုင္ KIO/KIA အဖြဲ႕က ၾကားျဖတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရိကၡာပို႔ေဆာင္နိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ စခန္းအတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သား စစ္သည္မ်ား အေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ျပတ္လပ္ၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိ လာေသာေၾကာင့္ စစ္သည္မ်ား အသက္ဆုံးးမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အထက္ပါနယ္ေျမ ရွင္းလင္းမႈမ်ားကို တပ္မေတာ္က မလြဲမေရွာင္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။၃။ ေလေၾကာင္းပစ္ကူ ရယူခဲ့ရျခင္းမွာလည္း KIO/KIA တပ္စခန္း ပစ္မွတ္မ်ားကိုသာ တိတိက်က် ထိမွန္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ စစ္ပြဲႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အရပ္သား ပစ္မွတ္မ်ားကို ေရွာင္လြဲလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ KIO/ KIA တပ္မ်ားသည္ လဂ်ားယန္စခန္းအား အျပင္မွ သံဆူးႀကိဳးခတ္၍ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ ထားေသာေၾကာင့္ တပ္စခန္းအတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သား စစ္သည္မ်ား အတြက္ ရိကၡာပို႔ရန္၊ စစ္ေရးအရ တိုက္ခုိက္ရန္သာ ရွိသျဖင့္ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းမွ တစ္ဆင့္ မိမိတပ္စခန္းမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဘက္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ KIO/KIA မွ လာေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေရႊလီေဆြးေႏြးပြဲကို ပ်က္ျပားေစခဲ့ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ယခုတိုက္ပြဲမ်ားကို ဖိတ္ေခၚသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေစသည္။၄။ ယခုအခါ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လဂ်ားယန္စခန္းရွိ စစ္သည္မ်ား လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား- ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး လုံၿခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကန္႔သတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ ၀၆၀၀ နာရီမွ စတင္ျပီး လဂ်ားယန္ေဒသရွိ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။၅။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္သည့္ မိမိကိုယ္ မိမိ ခုခံ ကာကြယ္ရန္မွအပ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို တိက်စြာ လိုက္နာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ထပ္မံအတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတစ္ခုတြင္ တင္းမာမႈ အရွိန္ေလ်ာ့က်ေစရန္ အတြက္ ႏွစ္ဘက္လုံးက တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ KIO/KIA အေနျဖင့္လည္း တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို စတင္ တိုက္ခိုက္မႈမျပဳေရး လက္ေအာက္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ၫႊန္ၾကား ၾကပ္မတ္သြားရန္ တိုက္တြန္းသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေလ့လာပါက မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္႐ုံမွအပ ခ်ီတက္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ရရွိခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ အထိ KIO/KIA အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လမ္းတံတား ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးမႈ (၁၂၂)ႀကိမ္၊ မိမိတပ္စခန္းမ်ားအား လာေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္ျခင္း (၆၄)ႀကိမ္၊ အရပ္သားမ်ား မိုင္းနင္းမိျခင္း (၃ဝ)ႀကိမ္၊ လုယက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း (၆ဝ)ႀကိမ္၊ လူသစ္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အဓမၼဖမ္းဆီးျခင္း (၂၈)ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး မိမိတပ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈေပါင္း (၁ဝ၉၅)ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ၎ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အရာရွိစစ္သည္ အမ်ားအျပား က်ဆုံးျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။၆။ ထို႔ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားကို စာနာ ေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳေနသည့္ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားက မႏၱေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းတြင္ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္မႈ (၅၆)ႀကိမ္၊ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္ ပူတာအိုလမ္းတြင္ မိုင္းခြဲ တိုက္ခိုက္မႈ (၁၅)ႀကိမ္၊ ျမစ္ႀကီးနား- ဗန္းေမာ္ ကားလမ္းတြင္ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္မႈ (၄၂)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ အသက္ဆုံးရွုံးမွုမ်ားရွိသကဲ့သို့ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးမ်ားလည္း ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္လာခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ပူတာအိုေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ တပ္မေတာ္ေလယာဉ္မ်ားႏွင့္ပါ ရိကၡာမ်ား ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ပစ္မွတ္မ်ားကို လုံးဝတိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္လည္း အမ်ား ျပည္သူ သြားလာေနသည့္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အရွိန္ေလ်ာ့က် လာသည့္ႏွင့္အမွ် ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အကူအညီမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။၇။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ိုးသား ျပန္လည္စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးတို႔ အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း အားလုံးႏွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွတစ္ဆင့္ ခိုင္မာသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ KIO/KIA ႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာင္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္သည္။၈။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ KIO/KIA အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ အားလုံးႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

1 comment:

 1. “ စစ္ပြဲမ်ားကို ရပ္ပစ္လိုက္ေတာ့မည္ ” ဆိုေတာ့ အစက…ၾကားၾကားခ်င္း ၀မ္းသာမိတယ္။ ဒါေပမယ့္… ေသခ်ာျပန္ေတြးၾကည့္မွ စိုးရိမ္စိတ္ျပန္၀င္လာရျပန္တယ္။သူတို ့ဖက္က လိုခ်င္တာ ရသြားမွ မတိုက္ေတာ့ဘူးေနာ္ လုပ္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနမလား။ ျပန္စဥ္းစားသင့္တယ္။

  မတိုက္ေတာ့ဘူးဆိုတာဟုတ္တယ္…။ ဒါဆို ရင္ သူတို ့ျပန္ဆုတ္ခြာသြားေပးမလား။ မဆုပ္ခြာ သြားပဲ…။ သူတို ့ေရာက္ေနတဲ့ေနရာမွာပဲ တပ္ဆြဲထားျပီး ငါတို ့ဖက္ကေတာ့ မပစ္ေတာ့ဘူးေနာ္..လုပ္ေတာ့… နယ္ေျမအခ်ဲ ့ခံလိုက္ရတာကို ဘယ္သြားထားမလဲ။

  မဖယ္ေပးရင္ေတာ့ ျပန္တုိက္ရမွာပဲ..။ အဲ့အခါမွာ..kia အဆိုးျဖစ္အံုးမယ္။ ကိုယ္အဆိုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္လုပ္
  ေနတာမ်ားျပီေလ။ ဒါေၾကာင့္ ခုလို ရပ္လိုက္တာလည္း အေကာင္းေတာ့မဟုတ္ဘူး လွည့္ကြက္ အခင္းအက်င္း တစ္ခုပဲ။

  ဒါေၾကာင့္…ရွင္းေအာင္လုပ္ရမယ္။
  ေအး..မင္းတို ့မတိုက္ေတာ့ဘူးဆိုရင္လည္း မင္းတို ့သေဘာပဲ…။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ေနရာကိုယ္ျပန္ လို ့
  ေျပာရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္..အဲ့မွာပဲေနျပီ မတိုက္ေတာ့ပါဘူး လုပ္တာက.. အႏုနည္းနဲ ့နယ္ခ်ဲ ့ခံလိုက္ရတာပဲ။

  ReplyDelete

ကခ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း

မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ၀န္ေပါင္ အစပါ။ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ၀န္ေပါင္ေျမ အစစ္ပါ။ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ အေမြ၊ အဖုိးတန္ဓန ျပည့္ေနတာ။ ငါတုိ႔ျပည္၊ ငါတုိ႔ေျမ ငါတုိ႔ခ်စ္၊ ငါတုိ႔ျမတ္ႏုိးတယ္။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကြယ္၊ ကမာၻ တည္ သ၍ တည္ေစသတည္း။

AWNG PADANG YEHOWA

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၿပီး သတ္လုိက္