Monday, February 24, 2014

ဖက္ဒရယ္ကုုိ ျငင္းပယ္ထားျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးဆက္။

လူမ်ဳိးတုုိင္းမွာ ရွိသင့္ရွိထုုိက္တဲ့ အခြင့္အေရး ရွိေနရင္ ေသနတ္ကုုိင္စရာမလုုိပါ။

ျမန္မာျပည္ဟာ မဆင္းရဲသင့္ပဲ ဆင္းရဲေနရတဲ့ ႏုုိင္ငံ ျဖစ္တယ္ ဆုုိတာ ကမာၻ႕ စီးပြါးေရး ပညာရွင္ေတြက ေထာက္ျပၾကပါတယ္။

၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲ႕ စီးပြါးေရး အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ေကာင္းေကာင္းေထာက္ျပထားပါတယ္။ သူတုုိ႔ အေျပာအရ ဆုုိရင္ ဘယ္လုုိမွ ဆင္းရဲစရာ အေၾကာင္းမရွိ။

ဘာျဖစ္လုုိ႔ ဆင္းရဲသလဲ

ေျပာစရာေတြေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိမွာပါ။

ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္၊ စစ္အာဏာရွင္ေၾကာင့္၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္၊ ဆုုိရွယ္လစ္စနစ္ေၾကာင့္၊ ဗဟုုိဦးစီး စနစ္ေၾကာင့္၊ ႏုုိင္ငံေရးပဠိပကၡမ်ားေၾကာင့္၊ အျမင္မတူမႈမ်ားေသာေၾကာင့္၊ စသည္စသည္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြးၾက၊ ေျပာၾကပါလိမ့္မယ္။

ဒါေတြအားလုုံးေၾကာင့္ ဆုုိတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြ ျဖစ္လာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကုုိ စဥ္းစားရမယ္။

ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကေတာ့…ျမန္မာျပည္ကုုိ အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူလူတန္းစားမ်ားရဲ႕ စိတ္သေဘာထား မသန္႔ရွင္းမႈေၾကာင့္ အစတည္လာျခင္း ျဖစ္တယ္။ မွန္ကန္မႈ၊ ရုုိးသားမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈမ်ားပ်က္သုုန္းရာက စစ္ျဖစ္လာတယ္။ စစ္ျဖစ္လာေတာ့ ႏုုိင္ငံေရးရႈပ္လာတယ္။ ႏုုိင္ငံေရးရႈပ္လာေတာ့ ကုုိယ့္ကုုိကုုိယ္ ကယ္တင္ရွင္လုုိ႔ အမြန္းတင္လာတဲ့ သူရဲေကာင္းအတုု စစ္အာဏာရွင္ေတြ ေပၚလာတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ယုုိယြင္းလာတယ္၊ ေနာက္ေတာ့ ဆင္းရဲသြားတယ္။

ပုုိဆုုိးတာက အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လက္ရုုန္း စစ္တပ္ကုုိ တုုိးခ်ဲ႕လာတဲ့ ဘက္ဂ်က္ေတြပါ။

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အသုုံးစရိတ္ အမ်ားပုုိင္းက ၀င္ေငြ တျပားမွ မရွိတဲ့ စစ္သား မိသားစုုအတြက္ သုုံးျခင္း ျဖစ္တယ္။ ေယာက္်ားသား အရြယ္ေကာင္းမ်ား အမ်ားပုုိင္း ၀င္ေငြမရွိတဲ့ အလုုပ္မွာ အခ်ိန္ကုုန္တာမ်ားလာတယ္။ (အစုုိးရ နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး စစ္သား အားလုုံး၊ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရး ေပါင္းစုုံမွ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား)။ ဒီေတာ့ က်န္လူနည္းစုုက ေဘးက်ပ္ နံက်ပ္မွာ အလုုပ္လုုပ္ရတယ္။ ျမစ္ႀကီးနားက သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္က သစ္ခဲြစက္ အေသးစား တစ္ခုု ေထာင္ဖုုိ႔ အေရး ေနျပည္ေတာ္ သြားရတယ္။ ဆင္ဖုုိးထက္ ခႊ်မ္းဖုုိးပုုိကုုန္တယ္။ ဘယ္လုုိ လုုပ္ၿပီး ဒီႏုုိင္ငံက ႏုုိင္ငံသားေတြ ႀကီးပြါးေတာ့မလဲ။

ရွိတဲ့လုုပ္ငန္း အေသးအဖြါးေလးက အခြန္ေကာင္စနစ္ ေကာင္းေကာင္း မရွိ။ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အိပ္ေထာင္ထဲမွာ။ ဒီေတာ့ ႏုုိင္ငံေတာ္ ဘက္ဂ်က္ မတုုိးဘူး။ ၀န္ထမ္းလစာ တုုိးေပးလုုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ေတြ လစာ မရေတာ့ စာ ေကာင္းေကာင္းမသင္ဘူး။ စာေကာင္းေကာင္းမသင္ေတာ့ ကေလးေတြ စာမတတ္ဘူး။

အစုုိးရက ဆင္းရဲေနတဲ့အထဲ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ဘက္ဂ်က္အသုုံးစရိတ္ အနည္းဆုုံးခ်ေပးတယ္။ က်န္းမာေရး မလုုိက္ႏုုိင္ေတာ့ ႏုုိင္ငံသားေတြ မက်န္းမာဘူး။ အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြ မက်န္းမာ ေတာ့ အစုုိးရလဲ မက်န္းမာႏုုိင္ေတာ့ဘူး။ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲေတာ့ ေမြးလာတဲ့ ကေလးေတြကုုိ အာဟာရ ေကာင္းေကာင္းမေပးႏုုိင္ေတာ့ ဥာဏ္ရည္မမွီေတာ့ဘူး။ ကာယဗလ မေကာင္းေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ ျမန္မာ့ အားကစား ကမာၻကုုိ လြမ္းဖုုိ႔ ေအာ္ေနလဲ မထူးလာတာ ဒါေၾကာင့္ပါ။

ဒီ အျဖစ္ေတြ ျဖစ္လာရတဲ့ အရင္းအျမစ္ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ကုုိ နည္းမ်ဳိးစုုံသုုံး ျငင္းပယ္ထားတဲ့ အက်ဳိးဆက္ ပါပဲ။

No comments:

Post a Comment

ကခ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း

မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ၀န္ေပါင္ အစပါ။ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ၀န္ေပါင္ေျမ အစစ္ပါ။ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ အေမြ၊ အဖုိးတန္ဓန ျပည့္ေနတာ။ ငါတုိ႔ျပည္၊ ငါတုိ႔ေျမ ငါတုိ႔ခ်စ္၊ ငါတုိ႔ျမတ္ႏုိးတယ္။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကြယ္၊ ကမာၻ တည္ သ၍ တည္ေစသတည္း။

AWNG PADANG YEHOWA

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၿပီး သတ္လုိက္