Sunday, March 17, 2013

တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား လုိတယ္။

(ဓါတ္ပုံ = လုိင္ဇာ အထက္တန္းေက်ာင္း)

ျမန္မာအစုိးရ ဟာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးထဲအတြက္ ရပ္တည္တဲ့ အစုိးရ မဟုတ္ဘူး ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ခြင့္ေပးသင့္ပါတယ္။ အစုိးရ အေနနဲ႔ ဘ႑ာေရးအရ မကူညီခ်င္ရင္ေတာင္မွ ရွိေနၿပီးသား အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ားကုိ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး သက္ဆုိင္ရာ သကၠသုိလ္မ်ားမွာ ၀င္ခြင့္ရဖုိ႔ နည္းလမ္းဖြင့္ေပးသင့္ ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားတုိင္းလဲ ကုိယ့္ႏွစ္သက္ရာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ျဖစ္ျဖစ္ အစုိးရ ေက်ာင္း ျဖစ္ျဖစ္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ ပညာသင္ခြင့္ရရန္ အေျခအေန ဖန္တီးေပးဖုိ႔ အေရးႀကီးသည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ား ဆုိရာမွာ ျမန္မာ အစုိးရ ရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔တဲ့ ဘာသာစကားကဲြ ၁၃၅ မ်ဳိး စလုံးကုိ မဆုိလုိပါ။ အနဲဆုံး ျပည္နယ္ နဲ႔ တုိင္း ေဒသႀကီး သတ္မွတ္ၿပီးသား နာမည္ခံတုိင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ ဖြင့္ထားၿပီးသား ေက်ာင္းမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔သာ လုိသည္။


လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္း အမ်ားပုိင္းမွာ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားရွိၿပီးသား ျဖစ္သည္။ ဒီကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားဟာ ရြာပုန္းရြာေရွာင္မ်ားအတြက္ ဖြင့္ထားေပးျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရ ပညာေရးသင္ရုိးညြန္းအတုိင္း သင္ၾကားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တခုပုိလာတာက ကုိယ့္တုိင္းရင္းသား စာေပမ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးတမ်ဳိး ဆုိသည္မွာ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ဆုိတဲ့ အေျခခံမွာ ရပ္တည္တယ္ ဆုိသည့္အတုိင္း က်န္တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ လူမ်ဳိးရပ္တည္ျခင္း ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ကုိယ့္အမ်ဳိးဘာသာစကား၊ ကုိယ့္ဘာသာစာေပ၊ ကုိယ့္အမ်ဳိးသာသနာ ရပ္တည္ျခင္းအတြက္ အေရးႀကီးလာသည္။ ဗုဒၶဘာသာခ်င္း တူရင္ေတာင္ ဘာသာစကား မတူႏုိင္ပါ။ ဘာသာစကား မတူပဲ ပညာသင္ျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ နားလည္ရခက္ခဲျခင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဦးစားေပးေသာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား အေရးတႀကီးလုိအပ္သည္။

ကခ်င္လူမ်ဳိး နဲ႔ ခ်င္း လူမ်ဳိးမ်ားဟာ ခရစ္ယာန္ အေျခခံ လူ႕အဖဲြ႕အစည္ ျဖစ္သည့္ နည္းတူ အစုိးရ ေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ အထွာမက်ျခင္းမ်ား ႀကံဳရသည္။ မိဘဆရာကေတာ့ပဲြမ်ား၊ မီးထြန္းပဲြမ်ားအစား၊ မိဘဆရာမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပဲြ မ်ားႏွင့္ ခရစၥမတ္ပဲြမ်ားသာ လုိအပ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ မတူေတာ့ တုိင္းရင္းသား ကေလးမ်ား ရုိင္းတယ္ ဆုိၿပီး နယ္ေျပာင္းခံ ရန္ကုန္သား ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားရဲ႕ အားမနာ၊ ပါးမနာ အေျပာခံရတာလဲ မနည္းေတာ့ပါ။ ဒီေတာ့ လူမ်ဳိးေရး မုန္းတီးစိတ္မ်ားသာ တုိးပြါးလာသည္။

ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးကုိ အားလုံး အတူၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တဲြေနထုိင္လုိလွ်င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကုိလဲ ေမ့ထား မသင့္ပါ။

No comments:

Post a Comment

ကခ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း

မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ၀န္ေပါင္ အစပါ။ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ၀န္ေပါင္ေျမ အစစ္ပါ။ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ အေမြ၊ အဖုိးတန္ဓန ျပည့္ေနတာ။ ငါတုိ႔ျပည္၊ ငါတုိ႔ေျမ ငါတုိ႔ခ်စ္၊ ငါတုိ႔ျမတ္ႏုိးတယ္။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကြယ္၊ ကမာၻ တည္ သ၍ တည္ေစသတည္း။

AWNG PADANG YEHOWA

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၿပီး သတ္လုိက္