Friday, July 26, 2013

ေဘးမဲ့ေတာ ဥပေဒ ကုိ က်ားေတြကုိ ေရးဆဲြခုိင္းသလုိ ျဖစ္မေနဘူးလား။
ေဘးမဲ့ေတာ ဥပေဒ ကုိ က်ားေတြကုိ ေရးဆဲြခုိင္းသလုိ ျဖစ္မေနဘူးလား။
***********************************************

၁၉၄၇ အေျခခံ ဥပေဒဟာ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရွ႕မွာ မူၾကမ္းေရးဆဲြခဲ့ၿပီး၊ ဖဆပလ ပါတီ အတြင္းမွာ ဗမာ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စိတ္ႀကိဳက္ ျပန္ျပင္ေရးဆဲြခဲ့လုိ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ား ရဲ႕ မူလရပုိင္ခြင့္မ်ား ဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီး၊ ခဲြထြက္ေရး ေတာင္းဆုိမႈေတြ ဆူညံခဲ့ရပါတယ္။ ဖဆပလ အတြင္းမွာ မရုိးမသားလုပ္တာကုိ အရင္ႀကိဳသိေနတာက ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး (KNU) ေပါ့။ အဲဒီတုန္းက ကရင္ေတြက ေတာ္လွန္ေရး မစေသးဘူး၊ အင္းစိန္ ခ၀ဲၿခံမွာ ရွိတဲ့ ေကအုိင္ယူပါတီ ရုံး ကုိ ဖဆပလ ပါတီက အတင္းၿဖိဳလုိက္တယ္။ (ႏုိင္ငံေရး ပါတီအခ်င္းခ်င္း ေရြးေကာက္ပဲြ မႏုိင္မွာ စုိးလုိ႔ လုပ္ႀကံတာလဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အင္းစိန္ဖက္မွာက ကရင္ေတြမ်ားေတာ့ ဖဆပလ ပါတီ ရႈံးမွာ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနခ်ိန္ေပါ့။) အဲဒီေနာက္ေတာ့ ေကအုိင္ယူဟာ သူပုန္ ျဖစ္သြားတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြကပဲ အေၾကာင္းမဲ့ ခဲြထြက္ခ်င္သလုိလုိ အစုိးရ အဆက္ဆက္က သမုိင္းလိမ္ထားခဲ့တယ္။ (အမွန္ဆုိရင္ အဲဒီ မူၾကမ္းအတုိင္း မျပင္ပဲ ထားခဲ့ေသာ္ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး ဆုိတာလဲ မရွိေတာ့ပဲ အခုေလာက္ဆုိ ျမန္မာျပည္ႀကီး တုိးတက္ေနမွာ အမွန္ ျဖစ္ပါတယ္။)

၁၉၇၃ အေျခခံ ဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ေတြဟာလဲပဲ စစ္တပ္ စိတ္ႀကိဳက္ (တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္ဟန္ျပေတြနဲ႔) ေရးဆဲြခဲ့ၿပီး အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေျပလည္မႈမရပဲ အခုလုိ ျဖစ္ေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အၾကပ္အတည္း အရင္းအျမစ္ဟာ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္၊ လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ ပညာရွင္ေတြ အစဥ္တစုိက္ ေထာက္ျပေနေပမယ့္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကေတာ့ မသိဟန္ေဆာင္၊ ဗမာ ႏုိင္ငံေရး သမားအခ်ဳိ႕လဲ သိျမင္သူနည္းလွပါေသးတယ္။ ဗမာလူထု နဲ႔ အဆင္ေျပရင္ၿပီးသြားမယ္ လုိ႔ ထင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လဲ ၁၉၄၇၊ ၁၉၇၃၊ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ေတြ အလီလီေျပာင္းခဲ့လဲ မထူးဇာတ္ခင္းေနတာ အားလုံး အသိျဖစ္ပါတယ္။

အခုလဲ လာျပန္ၿပီ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ကုိ သေဘာက်လွပါရဲ႕ ဆုိတဲ့ ဦးေဌးဦး တုိ႔လုိ ႀကံ႕ဖြတ္အဖဲြ႕ေတြက အမ်ားပုိင္းပါၿပီး၊ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ကုိ အသက္နဲ႔ ကာကြယ္မယ္ ဆုိတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြက ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်န္တဲ့ ပါတီေတြ အနည္းအက်င္းနဲ႔ အေျခခံဥပေဒ ကုိ သုံးသပ္မယ္၊ တဲ့။ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ က႑ကုိေတာ့ မသိိဟန္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဆုိတဲ့ေနရာမွာ စစ္မွန္တဲ့ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္သူ ရွားပါးလွပါတယ္။ ႀကံ႕ဖြတ္နဲ႔ အမ်ဳိးႏြယ္တဲ့ တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြေလာက္ပဲ ပါေသးတာပါ။

ဒီေတာ့... ေဘးမဲ့ေတာ ဥပေဒ ကုိ က်ားေတြကုိ ေရးဆဲြခုိင္းသလုိ ျဖစ္မေနဘူးလား။

အေရးႀကီးတာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ား အပါအ၀င္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ ဗမာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား ကုိ ကုိယ္စား ျပဳတဲ့ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး အားလုံး ပါ၀င္ ႏုိင္တဲ့ ျပည္လုံးကၽြတ္ ညီလာခံ က်င္းပ ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ညီလာခံမွ ထြက္လာတဲ့ သေဘာတူညီမႈကို အေျခခံ ၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တခု တည္ေထာင္ၾကဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု မျဖစ္မခ်င္း တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားရဲ႕ မူလ ရပုိင္ခြင့္ဟာလဲ ဆုံးရႈံးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ဆုံးရႈံးမႈကေန ေတာ္လွန္ေရး ဆုိတာလဲ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေတာ္လွန္ေရး ေၾကာင့္ စစ္အသုံးစရိတ္ေတြ ထပ္လုိအပ္လာမယ္။ လူမႈေရး ပဠိပကၡေတြ ဆက္ရွိေနမယ္၊ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ အခန္႔မသင့္ရင္ ေနာက္ထပ္ အာဏာရွင္ေတြ ထပ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာလဲ ႏွလွံထူႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဒုံရင္းက ဒုံရင္းပဲ ျဖစ္မွာပါ။ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ စည္းမ်ည္းလုပ္၊ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ေကာက္စား... သားေကာင္ေတြ မညံ့ဖုိ႔လုိေနပါၿပီ။

No comments:

Post a Comment

ကခ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း

မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ၀န္ေပါင္ အစပါ။ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ၀န္ေပါင္ေျမ အစစ္ပါ။ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ အေမြ၊ အဖုိးတန္ဓန ျပည့္ေနတာ။ ငါတုိ႔ျပည္၊ ငါတုိ႔ေျမ ငါတုိ႔ခ်စ္၊ ငါတုိ႔ျမတ္ႏုိးတယ္။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကြယ္၊ ကမာၻ တည္ သ၍ တည္ေစသတည္း။

AWNG PADANG YEHOWA

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၿပီး သတ္လုိက္