Sunday, March 23, 2014

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုုိ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုုိျခင္း။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုုိတာ
လူတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ ဘ၀ လုုံၿခံဳေရး ျဖစ္တယ္၊ တဲ့။ အပစ္အခတ္ရပ္ယုုံကုုိ ေျပာတာ မဟုုတ္။

ဒီေတာ့ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ ဘ၀ လုုံၿခဳံေရး ကုုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုုိရင္ အခုု ဘာ အပစ္အခတ္မွ ရပ္ စရာ မလုုိတဲ့ (အပစ္အခတ္မရွိတဲ့) ေအာက္ျမန္မာျပည္သား အားလုုံး တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီလား၊ ဆုုိတဲ့ အခ်က္ ကုုိ စဥ္းစားရမယ္။ က်န္တုုိင္းရင္းသားေတြကေတာ့ ထားပါ၊ အပစ္အခတ္မရွိလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ မေနတတ္တဲ့ မိစာၦမ်ား ရွိေနေသးသ၍ မၿငိမ္းခ်မ္းနုုိင္ဘူး ဆုုိတာ သိလုုိ႔ ေတာ္လွန္ေနတာ ျဖစ္တယ္။

ဘ၀ လုုံၿခံဳေရး ဆုုိတဲ့ ေနရာမွာ ေနမႈ၊ ထုုိင္မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ဆုုိတဲ့ အေျခခံက်ေသာ သေဘာတရား အားလုုံးကုုိ ေပါင္းၿပီး ပညာရွင္ေတြက wellbeing လုုိ႔ေျပာၾကပါတယ္။ ဒီလုုိ အေျခခံက်တဲ့ wellbeing components မ်ားျပည့္စုုံမွသာ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (Peace) ဆုုိတာ ျဖစ္လာတယ္ လုုိ႔ ဆုုိပါတယ္။

ဒီေတာ့ တခုုခ်င္း စဥ္းစားရေအာင္…


ေနမႈ… ျမန္မာနုုိင္ငံသား အမ်ားပုုိင္း ျဖစ္တဲ့ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားေတြအတြက္ လူေနမႈ စရိတ္ (စားေရး၊ေသာက္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး) အတြက္ စိတ္ခ်ရၿပီလား။ စိတ္မခ်ရေသး လုုိ႔ပဲ အိမ္နီးခ်င္းနုုိင္ငံမ်ားသုုိ႔ အလ ွ်ဳိလ ွ်ုဳိ ထြက္သြားရတယ္။ တရုုတ္မယား ျဖစ္လာရတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ နဲ႔ ထုုိင္းမွာ အေပ်ာ္မယား ျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးမေလးေတြ၊ ညေပ်ာ္မ မ်ား ျဖစ္ေနတဲ့ မိန္းကေလးေတြက သူတုုိ႔ လုုိခ်င္လုုိ႔ေတာ့ ဟုုတ္မယ္မထင္ပါ။ အေပါက္ေစာင့္ ဥပေဒ အဖဲြ႕ေတြလဲ ဘာမွ မတတ္နုုိင္၊ ဒီေတာ့ မလုုံၿခဳံေသးတဲ့ ဘ၀ အေျခအေနေပါ့။

ထုုိင္မႈ…. လူတုုိင္း ေနထုုိင္ဖုုိ႔ ေျမေနရာပုုိင္ဆုုိင္ခြင့္ေတြ စိတ္ခ်ရၿပီလား… သိမ္းေနဆဲ ေျမေနရာေတြ၊ သိမ္းလုုိ႔ ရေနတဲ့ နည္းဥပေဒ ေတြက ရွိေနေသးတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ အရ ဆုုိရင္ ျမန္မာ့ ေျမအားလုုံး အစုုိးရ ပုုိင္တယ္၊ အစုုိးရ ကုုိ ဘယ္သူပုုိင္သလဲ ဆုုိေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ အစုုိးရ ပုုိင္တယ္။ ဒီေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ အစုုိးရ ကုုိ ပုုိင္တဲ့ လူေတြက ျမန္မာတနုုိင္ငံလုုံး ကုုိ ပုုိင္တဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာနုုိင္ငံသားမ်ား အားလုုံးရဲ႕ ေနထုုိင္မႈ စိတ္မခ်ရေသး ပါ။ တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္ ပုုိင္ဆံ ခ်မ္းသာ သူ တစ္ေယာက္ေယာက္က ကုုိယ့္ အိမ္ယာ ကုုိ ေနျပည္ေတာ္ ၀န္ႀကီးလက္မွတ္တဲ့ သိမ္းသြားနုုိင္တယ္ေလ။ ဒီေတာ့ ေနထုုိင္မႈ မလုုံၿခဳံေသး ပါ။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈ… သြားေရး၊ လာေရး၊ ဖုုန္တလုုံးလုုံး၊ အဆဲအဆုုိၾကမ္းတဲ့ အုုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက လမ္းတည့္တည့္မွာရပ္၊ အစုုိးရ ဌာန ဆုုိင္ရာရုုံးတိုုင္းက သူတုုိ႔ ေကၽြးထားတဲ့လူေတြ အလား ဆက္ဆံ၊ အေ၀းေျပး ကားဂိတ္မ်ား ဖုုန္တလုုံးလုုံး၊ ကားဟြန္းသံမ်ား တညံညံ၊ လမ္းေလ ွ်ာက္သူေတြအတြက္ လမ္းမရွိ၊ စက္ဘီးစီးသူေတြအတြက္ လမ္းမရွိ၊ ပူအုုိက္ေနတဲ့ ရာသီမွာ မီးက မမွန္၊ ခရီးသြားဖုုိ႔ ရထားလက္မွတ္ တန္းစီ ရျပန္၊ အမ်ဳိးသမိးမ်ား ဘတ္စ္ကားမွာ တုုိးေ၀ွေတာ့ ေနာက္က ျပန္အေထာက္ခံရ၊ ေယာက္်ားသား အမ်ားပုုိင္း စစ္သား၊ ကားသမား၊ ဘုုန္းႀကီး ပဲမ်ား၊ နုုိင္ငံျခားသြားအလုုပ္လုုပ္ေတာ့ အိမ္က မိန္းမ ေဖါက္ျပန္၊ အဲဒါ အပစ္အခတ္မရွိတဲ့ေနရာက လူေတြရဲ႕ ဘ၀ ပဲ။

ဒီလုုိ အေျခခံက်တဲ့ Wellbeing ေတာင္ မရွိမွေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ဆုုိတာ မရွိေတာ့ဘူး။ ပုုိဆုုိးတာက မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ စကားပဲ ေျပာတတ္တဲ့ ကုုိယ့္ဟာ ကုုိယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဆုုိတဲ့ လူေတြ ပါ။

တကယ္ေတာ့ တုုိင္းရင္းသားေတြ ေျပာေနတာ ျမန္မာနုုိင္ငံသား (ဗမာလူထုုအပါအ၀င္) အားလုုံးအတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ ဖက္ဒရယ္ ပါပဲ။

No comments:

Post a Comment

ကခ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း

မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ၀န္ေပါင္ အစပါ။ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ၀န္ေပါင္ေျမ အစစ္ပါ။ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ အေမြ၊ အဖုိးတန္ဓန ျပည့္ေနတာ။ ငါတုိ႔ျပည္၊ ငါတုိ႔ေျမ ငါတုိ႔ခ်စ္၊ ငါတုိ႔ျမတ္ႏုိးတယ္။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကြယ္၊ ကမာၻ တည္ သ၍ တည္ေစသတည္း။

AWNG PADANG YEHOWA

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၿပီး သတ္လုိက္