Wednesday, October 30, 2013

တရားတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ျမန္မာျပည္ႀကီးကုိ မအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရျခင္း အေၾကာင္းမ်ား။


ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ျပည္တြင္း စစ္ ျပႆနာကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြးေတာယူဆ ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္၊ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ား စုိးမုိးထားတဲ့ ဗဟုိအစုိးရ နဲ႔ ဗမာမဟုတ္တဲ့ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု ျပည္နယ္မ်ားၾကား အာဏာခဲြေ၀ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကဆုိၾကတဲ့ အခါ၊ ျမန္မာျပည္ႀကီးကဲြသြားဖုိ႔ အေရးကုိ ေတြးပူတဲ့ အေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကတာ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။

ဗမာ၊ ဗမာ လုိ႔ ေျပာၾကတဲ့ အခါ ဗမာ သူငယ္ခ်င္းေတြက မႀကိဳက္တတ္ပါဘူး။ ဗမာ မဟုတ္ဘူး၊ စစ္တပ္ပါ၊ လုိ႔လဲ ဆုိတတ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ေပမယ့္ တကယ့္တကယ္ ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြနဲ႔ ဗမာႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တုိင္းမွာ တူညီနဲ႔ ယူဆ ခ်က္ရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ျမန္မာျပည္ႀကီးကုိ တရားနည္းလမ္းတက် အုပ္ခ်ဳပ္လုိ႔ မရႏုိင္ဘူး ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းတဲ့ ႏုိင္ငံေတြလုိ တရားနည္းလမ္းတက်၊ အရွက္တရား၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႕အခြင့္အေရး ေတြကုိ တန္ဖုိးထားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ရင္၊ အဂၤလိပ္အစုိးရ လုိ လြတ္လပ္ေရးေတြ ေပးလုိက္ရေတာ့မယ္။ တကယ့္တကယ္ စားပဲြေပၚမွာ ကမာၻ႕လူထုေရွ႕ အားရ ပါးရ ႏုိင္ငံေရးစကား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျငင္းခုန္ၾက၊ ေျပာၾကစတမ္း ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသား နယ္ေတြဟာ လြတ္လပ္ေရး မေပးလုိ႔ မရတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒါ အမွန္တရားပါ။ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကယား၊ ခ်င္း နယ္ေျမေတြဟာ ဗမာဘုရင္မ်ား မပုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဗမာ ဘုရင္မ်ား က်ဆုံးသြားသည့္တုိင္ေအာင္ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္း ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲ့ အထိ အဂၤလိပ္ ေအာက္ မေရာက္ေသးပါ။ လြတ္လပ္ေရး ေပါင္းယူၾကတဲ့ သမုိင္းအမွန္ကုိေတာင္ လိမ္ထားဆဲ အျဖစ္အပ်က္က သက္ေသျပ ေနပါတယ္။ ဥပမာ.. ပင္လုံညီလာခံ ကုိ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ ေတြမွာ ဘယ္ေတာ့မွ မထည့္ခဲ့ပါ။ ျမန္မာျပည္ သမုိင္းေက်ာင္းသားေတြ ဘဲြ႕သာ ရသြားတယ္၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အေၾကာင္း တခါမွ မျမင္ဘူးပါ။ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္ေခတ္မွာေတာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟာ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပုိင္ ကခ်င္ဒူ၀ါမ်ား ကုိယ္ပုိင္ နယ္စားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ နယ္ေျမေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးေရး ဆုိတာ အနည္းဆုံး အခြင့္အေရး ကုိ ေတာင္းဆုိ ေနျခင္း ျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ကုိယ့္ ႏုိင္ငံ ကုိယ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တည္ေထာင္ခြင့္ ရွိတဲ့ လူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္တယ္။

ဒီေတာ့... ဒီလုိ အေျခအေန ေရာက္မလာေအာင္ အရွက္တရား၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာေတြကုိ ေနာက္ခ်ိတ္၊ ေဘးဖယ္ၿပီး လူမ်ားစုက ဖင္ပိတ္ျငင္းၿပီး အႏုိင္က်င့္လုိ႔ရတဲ့ နည္းဥပေဒ ေတြ မျဖစ္မေနလုိအပ္လာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ တပ္မေတာ္ အင္အားရွိမွ တုိင္းျပည္ အင္အားရွိမည္ ဆုိတဲ့ အဆုိအမိန္႔ ထြက္လာရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းေတြပါ။
ဒီေနရာမွာ လုိအပ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေန လုပ္ရမဲ့ အပုိင္းေတြမွာ

(၁) ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ရသြားရင္ သမုိင္းအမွန္ေတြ ေဖၚထုတ္လာမယ္။ ေခတ္သစ္တုိင္းရင္းသား လူငယ္ေတြ ကုိယ့္ ရပုိင္ခြင့္ ကုိယ္သိလာမယ္။ (စေကာ့တလန္ ကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ထားလဲ ၿဗိတိန္လူမ်ဳိးေတြ လြတ္လပ္တဲ့ အေတြးအေခၚ ေအာက္မွာ မျဖစ္မေန လြတ္လပ္ေရး ေပးလာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။) ပညာေရး ညံ့ဖ်င္းမႈရဲ႕ ရလတ္ကေတာ့ ဖစ္ဘြတ္ေပၚမွာ ဗမာလူငယ္အခ်ိဳ႕ ဆြတ္ျငင္းတတ္ၾကတာက ကခ်င္ျပည္နယ္ဟာ ျမန္မာျပည္ထဲကအစိတ္အပုိင္းပါ၊ ကခ်င္ေတြကုိ မေပးႏုိင္ပါဘူး။ ဆုိၿပီး ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ ပုိင္တယ္၊ လုိ႔ပဲ ေျပာတတ္ရုံမွ တပါး တျခား ဘယ္လုိ က်ဳိးေၾကာင္း ဆက္စပ္ ဗဟုသုတ မွ မရွိပါ။ ပညာတတ္အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ႏႈတ္စိတ္ ေနေပးတတ္ပါတယ္။ မွန္ မမွန္မျငင္းေတာ့ပါ။

(၂) အခ်ိန္မေရြး အာဏာသိမ္း ဗုိလ္က် အုပ္စုိးလုိ႔ ရမည့္ စစ္တပ္ လုိအပ္လာတယ္။ စစ္တပ္ဟာ ခၽြမ္းခ်က္အေနနဲ႔ ဥပေဒ အထက္မွာ ရွိကုိ ရွိရမယ္၊ ဆုိတဲ့ သေဘာတရား ကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားမယ္။

(၃) ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ လုိအပ္လာတယ္။ အက်ဳိးဆက္ အေနနဲ႔ လယ္သိမ္း၊ ေျမသိမ္းမႈေတြဟာ ထာ၀ရ တည္ေနမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ ကေတာ့ ထာ၀ရ ဆင္းရဲျခင္းပါ။ တရားသေဘာ နဲ႔ ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ သဏွာ မခၽြတ္ႏုိင္တဲ့ ဒုကၡ ပါ။

2 comments:

 1. စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ကင္းမဲ့ေနလုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

  ဗမာတိုင္းရင္းသားႀကီးစိုးတဲ့ ဗမာ႔တပ္မေတာ္၊ ဗမာအစိုးရ ကို သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ လုပ္ေနေသာ သူမ်ားတြင္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား မပါ၀င္ပါ။ အဘယ္႔ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း ဗမာအစိုးရ ၏ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ဒုကၡပင္လယ္ ထဲမွာနစ္ေနတာပါ။

  တကယ္ ဗမာအစိုးရ ႏွင့္ ဗမာအစိုးရ စစ္တပ္ ကို သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ လုပ္ေနသူေတြသည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ႔ အကယ္၍သာ ဗမာအစိုးရ တပ္ကို တကယ္ ျဖဳတ္ခ်လိုရင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းအားလုံး စည္းစည္းလုံးလုံး နဲ႔တုိက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အဓိကလိုလား ေတာင့္တေနတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ ႀကီးကို တည္ေဆာက္ ႏုိင္တာ ၾကာလွ ၿပီ။

  အခုေတာ့ တဖဲြ႔ႏွင့္တဖဲြ႔ လည္း ညီညြတ္မႈ မရွိပဲ တေယာက္တေပါက္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေနၾကတယ္။ ဥပမာ - သစ္ခုတ္ေရာင္း၊ ေရႊေမာ္၊ ေက်ာက္စိမ္းေမာ္ က အခြန္ေတြေကာက္စား၊ ကိုယ့္အိတ္ေထာင္ထဲထည္႔ ၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာေနၾကတာ။ ေနာက္ဆုံးေတာ့လည္း ဘာမွ တိတ္မထူးျခားၾကပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ႀကီးပြားတယ္၊ တပည့္ေတြက နာၾကတယ္။

  ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းအားလုံး သည္ အမွန္တယ္မိမိလူမ်ဳိး၊ မိမိတိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေန ေၾကာင္းကို လက္ေတြ႔ ျပသ လုိလွ်င္ အားလုံးစည္းစည္းလုံးလုံး ရွိၾကၿပီး ဗမာအစိုးရ စစ္ကိုတိုက္ခိုက္ၾကပါ။

  ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ကေနၿပီး လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ေတာင္းဆိုမယ္ ဆိုရင္လည္း စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အသာစီး ရ မွ ေျပာအား ရွိမွာျဖစ္တယ္။

  အားလုံးက မစည္းလုံးႏုိင္ၾကဘူး ဆိုရင္ လည္း လက္နက္ခ် ၿပီး အညံ့ခံၾကပါ။ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္ ေတြ မရွိေတာ့ရင္ ဗမာအစိုးရ စစ္တပ္ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ေနစရာ အေၾကာင္းနည္းလာလိမ့္မယ္။ ဒီမိုကေရစီ အျမန္ထြန္းကားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  သုိ႔မဟုတ္ရင္ - လက္နက္ကိုင္ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ သူတို႔၏ေဆြမ်ဳိးမ်ား သာ အမ်ားပုိင္ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ တံယံစာတ မ်ားကို ထုတ္ယူ စားသုံးျခင္းျဖင့္ ဆက္လက္၍ ႀကီးပြားေနၾက အုန္းမွာပါ။ အမ်ားျပည္ေတြက ေတာ့ ဒုကၡ ပင္လယ္နက္ႀကီးထဲမွာ ဆက္လက္ၿပီး နစ္မြန္းေနၾကမွာ မုခ်ပါ။

  ReplyDelete

ကခ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္း

မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ၀န္ေပါင္ အစပါ။ မ်ဳိးရုိးစဥ္ဆက္ ၀န္ေပါင္ေျမ အစစ္ပါ။ ဘုိးဘြားမ်ားရဲ႕ အေမြ၊ အဖုိးတန္ဓန ျပည့္ေနတာ။ ငါတုိ႔ျပည္၊ ငါတုိ႔ေျမ ငါတုိ႔ခ်စ္၊ ငါတုိ႔ျမတ္ႏုိးတယ္။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကြယ္၊ ကမာၻ တည္ သ၍ တည္ေစသတည္း။

AWNG PADANG YEHOWA

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ဆဲြထုတ္ၿပီး သတ္လုိက္